Urgente aanpassing Wetboek van Strafrecht opkomst

PARAMARIBO - Het aanzetten en verleiden van kinderen onder de 18 jaar tot seksuele handelingen, krijgt een speciale plaats in het Wetboek van Strafrecht. Elke denkbare onzedelijk handeling, versturen van seksueel getinte beelden via sociale media zoals, WhatsApp, of welk ander communicatiemiddel, zal voortaan strafbaar zijn.

Het strafbaar stellen van deze handelingen, in het wetboek 'grooming' genoemd, is een voorstel van de regering. Echter eist het parlement diepgaandere aanpassingen. Naast 'grooming' wordt voortaan ook het verspreiden, doorsturen en publiceren van seksuele afbeeldingen en seksfilmpjes van personen, zonder dat zij daar iets van afweten, zwaar gestraft. Een person die zo een afbeelding of filmpje krijgt kan slechts ongestraft blijven wanner na het krijgen van het materiaal, het niet verder wordt verspreid en meteen aangifte daarvan wordt gedaan bij de politie.

De parlementaire commissie die de wijzigingen in het wetboek van strafrecht voorbereidt gaat nog verder en laat in de wet ook opnemen dat ook het publiceren van schokkende beelden van bijvoorbeeld verkeersongevallen waarbij de privacy van betrokkenen wordt geschonden strafbaar zal zijn.

Parlementsleden waren het er bij de openbare commissievergadering over eens dat zich een zeer ernstig maatschappelijk probleem ontwikkeld. Het aanzetten van kinderen onder de 18 jaar tot seksuele handelingen en hen verleiden is regelrechte kindermishandeling en seksueel misbruik. Volgens sommige leden zoals Carl Breeveld (DOE) en Krishnakoemarie Mathoera (VHP) horen kinderen in een veilige omgeving op te groeien. Mathoera die het maatschappelijk probleem vanuit een recent rapport belichtte, zegt dat jaarlijks vijfduizend kinderen slachtsoffer zijn van lichamelijk geweld en achtduizend van seksueel geweld.

Het rapport geeft aan dat in 2018 52 verkrachtingen van kinderen hebben plaatsgevonden. Dit zijn slechts geregistreerde gevallen. Over 2019 zijn er geen cijfers beschikbaar. "Als we echt op onderzoek gaan zullen de cijfers vele malen hoger zijn", beweert Mathoera. Zij en Breeveld wijzen erop dat de overheid gefaald heeft in haar taak en plicht om de kinderen te beschermen.

Waar het een kinderrecht is voortkomend uit verdragen, zijn het anderzijds ook verdragen die de overheid verplichten die bescherming te bieden. Kinderen kunnen vaak geen aangifte doen. Ze zijn afhankelijk en durven dat vaak uit angst ook niet. "Het is daarom heel belangrijk dat wij als ouders verantwoordelijkheid op ons nemen en hun bescherming serieuzer nemen".

Volgens het rapport dat is samengesteld door de onderzoekster Julia Terborg is het belangrijkste doel van kinderbescherming het ontwikkelen van beleid onder andere gericht op de persoonlijkheid van kinderen. Verwaarlozing en seksueel misbruik leiden tot fysieke pijn en stress, het zelfvertrouwen en zelfbeeld worden ernstig aangetast en hebben een negatieve impact op de ontwikkeling van het kind.

Een derde van de kinderen die slachtoffers is geweest van mishandeling en seksueel misbruik, gebruikt op latere leeftijd ook weer geweld, pleegt verkeerde seksuele handelingen, zorgt voor overlast en komt in de criminaliteit terecht en/of raakt verslaafd aan alcohol of drugs.

Gezien de omvang van het probleem dat volgens assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons extra aandacht geniet, zal haast worden gemaakt bij het aannemen van de wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht. Maandag wordt deze kwestie verder bediscussieerd in een openbare vergadering waarna de wijzigingen in het wetboek worden opgenomen.

  1. kinderen 9
  2. wetboek 5
  3. seksueel 5
  4. seksuele 4
  5. handelingen 4