Drugsverdachte voorlopig in vrijheid gesteld

Kantonrechter Robert Praag heeft gisteren de drugsverdachte Hamnauth B. voorlopig in vrijheid gesteld. Hamnauth staat samen met zijn overige zes comparanten, Chandra C., Gajtrie M., Vinodkumar K., Biedjai R., Vidjai S. en Satnarainpersad G., terecht voor poging tot uitvoer van 21 kilogram cocaïne uit Suriname. De magistraat deed dit op verzoek van raadsman Hemradj Matauli, die in zijn dupliek aangaf dat Hamnauth al 15 maanden in voorarrest zit, terwijl de strafeis tegen hem 12 maanden is. De voorgestelde geldboete is SRD 2500, subsidiair 2 maanden hechtenis. Het verzoek van raadsman Irwin Kanhai om de verdachten Biedjai en Vidjai, die al 2 jaren in voorarrest zitten, ook voorlopig in vrijheid te stellen, werd afgewezen.
De magistraat was van mening dat de wetgever geen sanctie heeft opgelegd voor het overschrijden van de redelijke termijn bij verdachten die in voorarrest moeten zitten. Kanhai en Frank Truideman voerden beiden in hun dupliek aan dat de benadering van openbare aanklager, Nirmala Maikoe, niet juist is. Zo zouden de verdachten niet schuldig zijn aan medeplichtigheid tot poging, maar poging tot medeplichtigheid. Medeplichtigheid tot poging is taalkundig niet juist. ‘Het gaat hier om een nietigheid dat niet in de verdediging is te stellen’, stelde Kanhai. Ook zou volgens Truideman de drugsbaas Boyke nooit zijn aangehouden en is hij in maart 2014 komen te overlijden. Bovendien zou Gajtrie niet medeplichtig zijn, maar hand- en spandiensten hebben verleend aan Chandra door het visum en ticket aan haar te verschaffen. In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie eerder forse straffen voorgesteld.
Tegen Chandra is er een straf gevorderd van 5 jaar, met een geldboete van SRD 3000, subsidiair 3 maanden hechtenis, en tegen Gaijtrie en Vidjai 5 jaar met een geldboete van SRD 5000, subsidiair 6 maanden hechtenis. Tegen Vinodkumar en Satnarainpersad werden celstraffen van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een geldboete van SRD 1000, subsidiair 1 maand hechtenis, voorgesteld. Op 6 juni hebben de verdachten de gelegenheid om het laatste woord te voeren.

FR

  1. maanden 6
  2. poging 4
  3. geldboete 4
  4. srd 4
  5. subsidiair 4