1. vorige
  2. volgende

Bondsvoorzitter: Leden KPS teleurgesteld in regering

Binnen het Korps Politie Suriname (KPS) is er grote ontevredenheid bij hoofdofficieren en officieren. Zij zijn teleurgesteld in de regering, met name in minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Na drie jaren hard werken aan een reorganisatieplan van het KPS, zou de herinrichting per 1 januari worden ingevoerd. De korpsleiding heeft in november vorig jaar de nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe formatiestaat voor officieren bij de minister ingediend. Deze twee belangrijke documenten zijn ondanks aandringen, nog niet goedgekeurd.

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, hoofdinspecteur Robby Ramjiawan, bevestigt tegenover Starnieuws dat er groeiende ontevredenheid is binnen de organisatie. Officieren hebben hem benaderd en willen informatie hierover op een te beleggen algemene ledenvergadering. Er is een dringend beroep gedaan op het bestuur om zo snel mogelijk een spoed ledenvergadering uit te schrijven. De nieuwe plannen voor de herinrichting van het KPS, waaronder bevorderingen van een aantal officieren, kunnen niet worden uitgevoerd zonder de goedkeuring van de minister. De opdracht voor de reorganisatie is in opdracht van president Desi Bouterse in kaart gebracht.

Minister boos
De bondsvoorzitter is naar de minister gestapt om te vernemen waar de schoen wringt. "De bewindsman heeft in dat gesprek gezegd dat hij de werkwijze van de korpsleiding afkeurt. Deze zou namelijk naar de president toe zijn gestapt, nadat de minister de documenten na weken wachten nog niet had goedgekeurd. De minister voelt zich daardoor gepasseerd, terwijl hij de autoriteit is die de documenten moet goedkeuren en ondertekenen", verwoordt Ramjiawan het verloop van het onderhoud met Belfort.

De bondsvoorzitter heeft deze kwestie ook besproken met de korpsleiding. Hij heeft te horen gekregen dat de korpsleiding schriftelijk aan de minister gevraagd heeft om ontvangen te worden om over de ingediende documenten te praten. Nadat de uitnodiging uitbleef, heeft de korpsleiding contact opgenomen met het kabinet van de president om dit alleen om het proces te bespoedigen. Immers, de korpsleiding heeft de herinrichting in opdracht van de president ter hand genomen. Ramjiawan zegt dat tot nu toe de korpsleiding geen uitnodiging van de minister heeft ontvangen.

Brunswijk ook boos
Belfort had in een eerder schrijven en bij andere overlegmomenten goedkeuring gegeven om het reorganisatietraject voort te zetten. De reorganisatie is ook in een vroeg stadium in de raad van ministers uitgelegd door de korpsleiding en de toen aangewezen change manager Ronald Dongor. Het is volgens Ramjiawan geenszins de bedoeling van de korpsleiding geweest om de minister over te slaan, anders zouden de documenten niet naar hem worden gestuurd, maar rechtstreeks naar de president, benadrukte korpschef Humphrey Tjin Liep Shie tegenover de vakbondsvertegenwoordiger van de bond.

Ramjiawan zegt de houding van coalitieleider Ronnie Brunswijk niet te begrijpen in deze kwestie. Brunswijk heeft aangegeven niet tevreden te zijn met de werkwijze van de korpsleiding in een lopende opsporingszaak. Daarom wil hij ook geen medewerking verlenen aan zaken de politie rakende, met name de herinrichting.
De bondsvoorzitter zegt van plan te zijn om deze situatie -zoals gevraagd door de leden- voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Hij vindt de gang van zaken erg en het zou volgens hem jammer zijn als besloten wordt om alles terug te draaien en terug te gaan naar de oude situatie. Verloren geld, tijd en moeite. Bovendien denkt Ramjiawan dat de motivatie onder de leden zeker zal afnemen, want de nieuwe organisatiestructuur voorziet ook in betere doorgroeimogelijkheden. Er komen meer functies beschikbaar.
  1. minister 10
  2. korpsleiding 10
  3. ramjiawan 6
  4. documenten 5
  5. president 5