Minister Leilis: Ambtenarenbestand is: 40.767

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken kan zich niet terugvinden in de cijfers die over het ambtenarenbestand zijn opgenomen in de Financiële Nota 2014. Deze geven een vertekend beeld over het aantal ambtenaren. In de Financiële Nota is er gewerkt met bestanden van Cebuma, waarbij iedereen die op de betaalrol van de overheid voorkomt, meegenomen is.

Volgens de Financiële Nota zouden er ruim 44.000 ambtenaren zijn. Dit geeft niet een correct beeld weer. Het gaat om mensen die worden uitbetaald. Ook de regering, assembleeleden, boslanddignitarissen, districts- en ressortraadsleden, rechters, leden van de Rekenkamer, mensen die in commissies zitten en personen werkzaam bij parastatale instellingen zijn meegerekend tot ambtenaren.

Leilis legde tijdens de begrotingsbehandeling uit dat per april dit jaar er 40.767 zijn geregistreerd. De rest van de mensen die voorkomt in het Cebuma-bestand worden ook betaald uit de staatskas, maar het gaat niet om ambtenaren. Eerder heeft ook minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling geklaagd over het aantal ambtenaren op zijn departement. Daarbij zijn de gezagsdragers uit het binnenland ook meegerekend. Leilis deelde mee dat 1.729 boslanddignitarissen in het Cebuma-bestand voorkomen. Ook zij zijn onterecht meegenomen in het ambtenarenbestand. De minister benadrukte dat in de Financiële Nota onderscheid gemaakt moet worden tussen ambtenaren en personen die uit de 's lands kas worden betaald. Vanaf augustus 2010 tot nu zijn 3.132 personen aangetrokken. Het overgrote deel is voor Defensie (Nationaal Leger), Justitie en Politie, leerkrachten voor het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en Volksgezondheid.
  1. ambtenaren 6
  2. financiele 4
  3. nota 4
  4. minister 3
  5. leilis 3