Politietop aangevuld met nog een commissaris

Bronnen bevestigen tegenover Dagblad Suriname dat hoofdinspecteur Ruben Peiter officieel benoemd is tot commissaris van politie. De president zou volgens een betrouwbare bron de resolutie hebben getekend. Hiermee neemt Peiter de vijfde plaats in, na hoofdinspecteur commissaris Antonio Chin. De korpsleiding bestaat momenteel uit zes personen: vijf structuurhoofden (commissarissen van politie) en de korpschef. Behalve korpschef Tjin Liep Shie maken de commissarissen Agnes Daniëls, Krishna Mathoera, Hendrik Setrosentono, Antonio Chin en nu ook Ruben Peiter deel uit van de leiding van het Korps Politie Suriname. De nieuwe organisatiestructuur van het korps moet nog geformaliseerd worden.

De leiding wordt bijgestaan door de regiocommandanten, te weten Frank Amier (regio Oost), Robert Rakijo (regio West), Guno Roosenhoff (regio Paramaribo) en Robby Ramjiawan (regio Midden Suriname). Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie wordt bijgestaan door twee directeuren, de commissarissen Agnes Daniel (Operaties) en Krishna Mathoera (Beleidsvoorbereiding en Beheer). Omdat Tjin Liep Shie uit het korps stapt vanwege zijn vervroegd pensioen, zal zijn functie als korpschef worden waargenomen door commissaris Agnes Daniels.

  1. korpschef 4
  2. regio 4
  3. suriname 3
  4. peiter 3
  5. commissaris 3