Ori wint kort geding tegen Parbode

De rechter heeft Henry Ori in het gelijk gesteld. Ori heeft Parbode naar de groene tafel gesleept toen hij merkte dat in september vorig jaar in het tijdschrift een artikel verscheen over Unesco 'Werelderfgoed, status in gevaar: Monumenten illegaal gesloopt'. Ori stelt dat feiten en oordelen door elkaar zijn gehaald in het artikel.

"De betreffende journalist/uitgever Jaap Hoogendam kon niet het fatsoen opbrengen zaken bij mij te verifiëren. Het schijnt een hobby te worden van Parbode om personen met belangrijke functies in de Surinaamse samenleving te bekladden. Er wordt geen hoor- en wederhoor gepleegd alvorens de uitspraken worden gepubliceerd.Gebleken is dat Hoogendam onbetrouwbare informanten heeft geraadpleegd", stelt Ori.

In het artikel zijn de eer, goede naam, privacy, maatschappelijke reputatie van Prof.dr. H. Ori aangerand. De rechter in kort geding heeft nu bepaald dat Parbode binnen binnen twee weken na betekening van het vonnis, het artikelonline (Facebook, Twitter en website) verwijderd en in de eerst volgende editie een rectificatie te plaatsen op straffe van een dwangsom van SRD 1000 per dag met een maximum van SRD 100.000.

  1. ori 5
  2. parbode 3
  3. artikel 3
  4. rechter 2
  5. stelt 2