1. vorige
  2. volgende

Hok totaal niet eens met roep ontbinding OGS

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft tijdens de begrotingsbehandeling de commissie Ordening Goudsector (OGS) niet laten vallen. Als het aan coalitiepartner A Combinatie en de BEP-fractie ligt, wordt deze commissie ontbonden. Hok vindt dat de OGS goed werk doet en er geen reden is om deze presidentiële commissie te ontbinden. “Overal waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt en gaat niet alles even goed. In het verkeer gaat ook niet alles goed, maar dat is nog geen reden om de verkeerspolitie op te heffen”, zei Hok.

Hok heeft tot ergernis van veel parlementariërs helemaal geen antwoorden gegeven op dingende vragen over de toegevoegde waarde van de OGS. Na zijn spreekbeurt waarin hij vragen moest beantwoorden, vroegen diverse leden alsnog naar antwoorden. “Ik heb hier meer dan dertien vragen gesteld over de goudsector, geen enkele is beantwoord”, zei Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP). Ook Ronny Asabina (fractieleider BEP) ergerde zich er aan dat Hok zich totaal niet inzette iets te zeggen over de OGS. “De minister is te kwader trouw, wat de klein mijnbouw aangaat”, zei Asabina.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons die na de spreekbeurt van Hok tal van interrupties toestond, vroeg de minister alsnog enkele vragen te beantwoorden. Hok zei de vragen te zullen meenemen naar de tweede ronde van de begrotingsbehandeling. Hier was het parlement niet mee eens. Vicepresident Robert Ameerali beloofde dat vrijdag nog geprobeerd zou worden enkele vragen die reeds gesteld waren, te beantwoorden. De minister moest aanwezig zijn bij de plechtigheden rond het woningbouwproject Hanna's Lust waar nutsvoorzieningen in gebruik werden genomen. De antwoorden zijn vrijdag niet gegeven.

Klein mijnbouw erger aan toe
Asabina merkte op dat er totaal niets is veranderd sinds OGS is ingesteld. De klein mijnbouw is volgens hem er erger aan toe dan voor de aanstelling van deze commissie. Gemaakte afspraken met de president en met de bewoners van gebieden waar de ordening zou plaatsvinden, zijn nooit nagekomen. “Geen mijnbouwschool, afspraken dat gebieden zouden worden toegewezen aan kleine gouddelvers is nooit gebeurd, geen enkel gebied is aangewezen. De overheid zou bijstaan in het transformatieproces om milieuvriendelijker goud te winnen. Niets daarvan is terechtgekomen", voerde Asabina aan.

De BEP-fractieleider zei dat in feite de ordening ook al kon hebben plaats gevonden met de huidige mijnbouwwet. Dat is niet gebeurd. "We zien juist dat mensen in de sociale omgeving van de minister worden bevoordeeld. We hebben een situatie waar de ordening is gestart met nul pontons op het stuwmeer, nu kijken we aan tegen vier pontons aan. Waar zijn dan de wapenfeiten van de ordening”, wil Asabina weten. Hij heeft er geen geloof in dat Hok in de tweede ronde alsnog antwoord zal geven. “Het zijn geen vragen die bij interruptie zijn gesteld, maar tijdens de eerste ronde voor het parlement. Hoe kan je zo een belangrijke sector die meer dan 60 procent van ons grondoppervlak beslaat, ongemoeid en ongeordend laten”, stelde Asabina. Volgens hem is er alle reden om de OGS snel te ontmantelen.
  1. hok 8
  2. vragen 7
  3. ogs 6
  4. asabina 6
  5. minister 5