Hoefdraad: Interventie en bezuiniging werpen vruchten af

De overheidsuitgaven zijn in 2014 met 10,5 procent afgenomen, bij inkomsten die maar 5 procent zijn gegroeid. President Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname heeft dat vanmorgen aangegeven bij zijn nieuwjaarstoespraak in het Ramada Paramaribo Princess Hotel. Hij constateert dat de overheid een bezuinigingsbeleid heeft doorgevoerd dat vruchten heeft afgeworpen.

“Door deze inspanning is het tekort, volgens de internationale methodologie van Government Finance Statisics, teruggebracht tot 4,6 procent van het Bruto Binnenlands Product in 2014, tegenover 5,9 procent van het BBP in 2013; een verbetering van 1,3 procentpunten bbp,” legt Hoefdraad. Hij wijst erop dat bij gelijkblijvende ontvangsten de aanpassing het gedrag van de overheid ongeveer 4 procent zou zijn geweest.

De monetaire financiering is “zeer beperkt” gehouden. Voorschotten van de Centrale Bank zijn strikt binnen artikel 21 van de Bankwet gehouden. Er was gemiddeld een leningsruimte van SRD 98 miljoen onder het plafond oftewel 19 procent. Overheidsrekeningen bij de Centrale Bank zijn ook gesaneerd, waardoor er minder rente moest worden betaald. Met het gevolg dat de totale binnenlandse schuld hiermee is afgenomen.

Samen met de banken en cambio’s heeft de moederbank “er alles aan gedaan om de stabiliteit op de lokale valutamarkt te behouden.” Uit de internationale reserves heeft de Centrale Bank deviezen beschikbaar gesteld voor importen. Deze deviezen zijn via de algemene banken toegekend aan de bedrijven om hun nodige productie-inputs en consumptiegoederen te importeren. Er is vorig jaar gemiddeld US$ 16 miljoen per maand geïntervenieerd tegenover gemiddeld ruim US$ 20 per maand in 2013. Hierdoor zijn de reserves van US$ 775 miljoen eind 2013 gedaald naar US$ 622 miljoen. De importdekking zonder mijnbouw is hierdoor van 4,6 naar 3,9 maanden gegaan, schetst bankpresident Hoefdraad de situatie.

De bankinterventies hebben geleid tot economische groei ondanks de wereldwijde verslechteringen en een lage binnenlandse inflatie. Vorig jaar was de gemiddelde 12-maanden inflatie 3,4 procent, “wat zeer gunstig is.” Al met al vindt president Hoefdraad dat het resultaat van 2014 een redelijke uitkomst is voor de kleine open Surinaamse economie, waar vele zaken nog tot wasdom moeten komen. Hij pleit voor een gediversifieerde economie die klappen gemakkelijker kan opvangen.

  1. procent 7
  2. hoefdraad 4
  3. centrale 4
  4. bank 4
  5. miljoen 4