Agrarisch Krediet Fonds wordt zelfstandige entiteit

Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) wordt een zelfstandige entiteit. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft reeds toestemming gegeven aan het bestuur om met Proplan Consultancy in zee te gaan voor het beschrijven van de processen ter verzelfstandiging van het AKF.

Ook de voorwaarden voor de periode van vrijstelling zullen worden gewijzigd. Deze periode is nu vastgesteld op maximaal zes maanden. Bij sommige subsectoren, zoals de teelt van fruitbomen en houden van koeien, is er na zes maanden nog geen productie. “Per subsector zal er daarom een aparte 'grace period' worden vastgesteld,” zegt Rudi Soerodimedjo, voorzitter van het AKF.

Rente van 6,75%
Het fonds is tot nu toe ondergebracht bij de Landbouwbank en belangstellenden dienden de aanvraag via deze bank in. Indien de lening werd goedgekeurd door het bestuur, geschiedde de uitkering van de lening door de Landbouwbank. Voor teelttechnische begeleiding en voorlichting moesten de boeren echter naar LVV. “Bij de verzelfstandiging van het AKF wordt alles onder één dak geplaatst. De boeren kunnen zowel voor de financiering als voor begeleiding bij het fonds terecht,” legt AKF-voorzitter Soerodimedjo uit.

Boeren kunnen nu een lening nemen bij het fonds tegen een rentepercentage van 6,75%. Voorgesteld is om degenen die hun leningen keurig hebben afbetaald een rentekorting te geven. De hoogte van dit percentage moet nog worden vastgesteld. Soerodimedjo benadrukt dat het fonds een revolverend karakter heeft en het dus erg belangrijk is dat er op tijd wordt afgelost. Wordt er niet of niet op tijd terugbetaald, dan zal het fonds niet over voldoende middelen beschikken om andere boeren te helpen.

Rapport februari af
Naar verwachting wordt het rapport van Proplan eind februari afgerond, waarna het aan de belanghebbenden wordt gepresenteerd. De verzelfstandiging van het AKF moet dit jaar een feit zijn. Het fonds een optopping van USD 30 miljoen uit een lening van de Islamic Development Bank. Boeren zullen voortaan ook mogen rekenen op kortere wachttijden. “Als alle papierwerk in orde is, kan de lening binnen twee tot drie weken zijn goedgekeurd. Vooral bij kleine leningen gaat het snel,” zegt Soerodimedjo.

Boeren in de niet-rijstsector kunnen tot een bedrag van SRD 15000 lenen, zonder daarvoor een dekking te hebben. Boven dit bedrag is een dekking vereist. Binnen de rijstsector kunnen boeren tot een bedrag van SRD 35000 lenen zonder een dekking te overleggen. Het fonds heeft tot en met het derde kwartaal van 2014 meer dan 400 leningsaanvragen goedgekeurd. In de niet-rijstsector werden er 43 leningen zonder dekking verstrekt, terwijl het bij de rijstsector om 42 boeren ging. De overige leningen werden verstrekt met een onderpand.
  1. fonds 8
  2. boeren 8
  3. akf 6
  4. lening 5
  5. soerodimedjo 4