'Natin-Nickerie moet blijven voortbestaan'

Ouders en studenten van Natin-Nickerie hebben geschokt gereageerd op het voornemen van minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) om het Natin-Nickerie dependance op te doeken.

Al jaren vragen leerkrachten naar betere accommodatie. Er zijn huizen in de omgeving van de school die in deplorabele toestand verkeren. Ze staan al enkele jaren op de lijst voor renovatie. Natin-Nickerie bestaat dankzij de inzet van gewezen parlementariër wijlen Carmelita Ferreira.

Leerkrachten vinden de huisvesting in hetStaatslogeergebouw niet adequaat. Studenten hebben gekozen om niet naar de stad te gaan, maar in Nickerie te blijven om hun studie af te ronden. Ze vinden dat hun ouders de zogenaamde 'government take' wel betalen en dus aanspraak maken op onderwijs in hun omgeving. Er is al een planning tussen leerkrachten en inspecteurs om een scholenbeurs te organiseren om het Natin-Nickerie meer bekendheid te geven, dit omdat er verkeerde informatie naar de samenleving is toegestuurd om de imago van de school te schaden. Intussen zijn er meer lokalen voor de uitbreiding bijgebouwd.

De diploma’s van Natin-Paramaribo en Natin-Nickerie zijn gelijkwaardig in tegenstelling tot wat tegenstanders beweren. LBO-leerkrachten worden getraind om de kwaliteit van het onderwijs omhoog te trekken. Het is bekend dat het Minov al maanden in gebreke is gebleven om de vervoerskosten van leerlingen en leerkrachten te betalen.
  1. natin 6
  2. nickerie 6
  3. leerkrachten 5
  4. onderwijs 3
  5. ouders 2