Ramjiawan: 'Bevordering Peiter niet geëffectueerd'

Hoofdinspecteur Robby Ramjiawan, voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, zegt aan Starnieuws dat de bevordering van hoofdinspecteur van politie, Ruben Peiter, tot commissaris nog niet is geëffectueerd. De resolutie is sedert augustus vorig jaar goedgekeurd, maar de bevordering tot commissaris is uitgebleven.

Afgesproken is met korpschef Humphrey Tjin Liep Shie dat alle zeven commissarissen tegelijk bevorderd zullen worden. De zeven politietoppers die de bevordering tot commissaris moeten krijgen zijn: Ruben Peiter, Robert Rakijo, Frank Amier, Darnie Stolk, Guno Roosenhof, Inder Janbahadoer en Ramjiawan. De bondsvoorzitter zegt dat twee documenten zijn aangehouden door minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Het gaat om een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe formatiestaat voor officieren.

De bondsvoorzitter merkt op dat minister Belfort gevraagd heeft om twee weken persstilte in acht te nemen. Dit gesprek heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. Na die twee weken zal Ramjiawan nagaan wat er uit de bus gekomen is. Hij heeft eerder hierover gesproken met de minister en de korpschef. De bewindsman vindt het niet in de haak dat de politiechef naar het kabinet van de president is gestapt om over het uitblijven van de herstructurering te praten. Dit gebeurde nadat de korpsleiding geen gehoor kreeg van de bewindsman. De opdracht tot herstructurering van het Korps Politie Suriname is gekomen van president Desi Bouterse.

Wanita Ramnath
  1. politie 4
  2. ramjiawan 3
  3. bevordering 3
  4. commissaris 3
  5. minister 3