Bericht van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) m.b.t. COVID-19

PERSCOMMUNIQUE van 12 maart 2020

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) wenst in navolging op eerdere bekendmakingen aan de gemeenschap het volgende te adviseren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 11 maart 2020 de COVID-19 uitbraak in de wereld, uitgeroepen tot een PANDEMIE. Een pandemie is een wereldwijde epidemie, hetgeen betekent dat de risicio’s op wereldwijde uitbraak van dit nieuwe Coronavirus zeer hoog zijn en er een hoog besmettingsgevaar is over de hele wereld. De WHO geeft dagelijks updates aan de wereldgemeenschap en wij wensen het volgende te adviseren aan de Surinaamse gemeenschap. Tot op heden zijn er geen bevestigde gevallen van COVID-19 in Suriname. Echter, zullen wij met zijn allen ons moeten inspannen om deze infectieziekte buiten Suriname te houden. In dit kader willen wij de gemeenschap, maar in het bijzonder de patienten van de VMS-artsen, de volgende adviezen geven:

1/ Heeft U koorts EN 2/ hoest U of bent U kortademig EN 3/ heeft U gereisd naar het buitenland in de afgelopen 14 dagen OF bent U in contact geweest met iemand met griepverschijnselen?

Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts of bel 178 (Hotline BOG)

Personen met bovengenoemde klachten of zij die risico’s lopen, verzoeken wij de poliklinieken NIET te bezoeken, maar te bellen naar uw huisarts. De arts zal middels enkele vragen aan U, nagaan welke de volgende stappen zullen zijn. Dit op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Indien U de poli bezoekt zonder te bellen, gelieve de instructies van uw huisarts strikt op te volgen. Geef bij aankomst op de poli gelijk aan waarvoor U de poli bezoekt en wat de klachten zijn.

Wij citeren de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (“Situation report van 11 maart 2020). “Uit de huidige statistieken van de WHO blijkt dat de kwetsbare groepen bij COVID 19 de ouderen en de mensen met onderliggende aandoeningen (z.a. Hart-en vaatziekten, Diabetes, kanker, mensen met asthma of onderliggende longziekten e.a.) zijn”. De WHO geeft hierbij

enkele nieuwe adviezen voor m.n. de oudere personen en/of personen met onderliggende ziekten:

1/ Indien U thuis gasten ontvangt, groet elkaar op tenminste 1 meter afstand. Geef geen handdruk, maar zwaai bijvoorbeeld naar elkaar.

2/ Was regelmatig uw handen met water en zeep gedurende 20 seconden.

3/ Maak oppervlakten welke vaak worden aangeraakt, schoon met desinfectants.

4/ Indien U thuis iemand hebt die zich niet goed voelt of ziek is, probeer dan de gemeenschappelijke ruimten te beperken.

5/ Probeer de infectie-preventiemaatregelen (sanitizer, handen wassen, hoesten in de elleboog of zet een mond/neusmasker op) continu na te leven.

Wij vragen het Ministerie van Volksgezondheid dringend om de voorlichtingscampagnes te intensiveren en alle actoren te betrekken bij dit enorm belangrijk gezondheidsvraagstuk. De adviezen van de VMS zijn gebaseerd op de instructies van de Wereldgezondheidsorganisatie. De VMS roept het Ministerie van Volksgezondheid op om de adviezen van de WHO te blijven implenteren voor de Surinaamse gemeenschap en in eenheid te trachten dit vraagstuk op te lossen.

Het Bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS)

  1. vms 5
  2. who 5
  3. adviezen 5
  4. suriname 4
  5. gemeenschap 4