1. vorige
  2. volgende

Verpleegkundigen niet voldoende beschermd tegen Covid-19

Het verpleegkundig personeel van de ziekenhuizen in stad en district behoren eerst voldoende beschermd te zijn, alvorens het in staat is om patiënten die besmet zijn met het Covid- 19 virus te behandelen. Afgelopen weekend liet het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ) reeds per brief weten, dat het geen Covid-19 patiënten zal kunnen opnemen in de Intensive Care (IC), zolang niet alle items daarvoor volledig beschikbaar zijn. Dit heeft algemeen directeur Manodj Hindori schriftelijk meegedeeld aan de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun. Momenteel probeert het ministerie van Volksgezondheid bij verschillende zorginstellingen, quarantaine mogelijkheden te creëren in geval van een grote corona uitbraak. Zo is nu ook het RCR Zorghotel een van de lokaties, het Marwina- en Wanica Ziekenhuis zijn instellingen die het ministerie wenst in te zetten voor de opvang van deze slachtoffers.
Hindori zegt in zijn schrijven, dat de IC van het St. Vincentius Ziekenhuis niet gereed is voor de opvang van Covid-19 patiënten. “Wij verwijzen in deze naar de eerdere brief van d.d. 9 maart 2020 van de medische staf van het St.Vincentius Ziekenhuis. Van de toen opgestelde lijst van benodigdheden voor de verpleging van 5 Covid-19 patiënten gedurende de twee weken (38 items) is nog maar weinig aan ons aangeleverd zijdens de desbetreffende autoriteiten,” stelt Hindori in zijn brief aan Volksgezondheid. De directie benadrukt, dat indien deze items niet volledig ter beschikking zijn gesteld van het team van het St. Vincentius Ziekenhuis, er geen Covid-19 patiënten kunnen worden opgenomen in de Intensive Care unit.

De redactie van De West publiceerde afgelopen zaterdag ook het bericht, dat de intensive care afdelingen van onze ziekenhuizen een uitbraak van het Corona- virus niet optimaal zullen kunnen opvangen. De beademingsapparaten die momenteel aanwezig zijn in de ziekenhuizen, zullen bij een ernstige toename van Covid-19 gevallen, niet voldoende zijn om de nodige adequate medische voorzieningen te treffen. De ziekenhuizen beschikken momenteel ook niet over voldoende IC –personeel voor een noodtoestand”, verklaarde een specialist tegenover de krant. Het ministerie van Volksge-zondheid heeft in zijn plan van aanpak bij een uitbraak van het Covid-19 virus in het begin uitsluitend RGD artsen getraind. Naar de redactie verneemt, bestaat deze groep artsen uit Cubanen en een aantal onervaren jonge medici, die momenteel ook al werken in het Wanica ziekenhuis. “De medici aangesloten bij de Vereniging van Medici (VMS), bestaande uit specialisten, werden tot hun ergernis, eerst niet betrokken bij de nodige trainingen en hebben dat duidelijk laten merken bij vergaderingen met Volksgezondheid. Het ministerie heeft daarna de vorige week de artsen van de VMS uitgenodigd voor een trainingssessie, die verzorgd werd door een RGD-arts, die alle informatie letterlijk van het internet oplas”, zegt de specialist aan ons. De huisartsen zijn momenteel evenmin te spreken over de manier waarop de veiligheidsprocedures worden gehandhaafd. “Wij hebben geen medische verbruiksartikelen ontvangen, geen schorten, geen mondkapjes, niks om ons en de assistenten te beschermen in geval coronapatiënten zich op de poliklinieken aanmelden”, zegt een huisarts tegen ons. Indien het ministerie van Volksgezondheid niet op tijd komt met de juiste maatregelen, zullen de huisartsen hun poli’s tot nader order sluiten, want zij moeten ook denken aan de veiligheid van hun naasten. Het probleem van de benodigheden voor het behandelen van covid-19 patienten blijkt een algemeen probleem te zijn, vandaar dat wij de gehele lijst van het St. Vincentius ziekehuis hieronder publiceren, met de hoop dat de gemeenschap de verpleegkundigen hierbij kunnen helpen, indien het ministerie van Volksgezondheid te lang op zich laat wachten.

Benodigheden voor de I.C. bij verpleging van 5 besmette COVID-19 patienten voor 2 weken:

Voldoende personeel

5 verpleegkundige per dienst (1 op 1 verpleging)= 15 verpleegkundigen per etmaal

Voldoende handschoenen (NITRIL)

Ongeveer 4 contractenmomenten per uur/ patient = 96 handschoenen per dag/patient = 7000 handschoenen per 2 weken.

PPE beschermingspakken

1200 per 2 weken

Voldoende N95 mondneusmaskers

1800 per 2 weken

Perfussoren: 35 stuksSpatbrillen

1200 per 2 weken

5 goede uitzuigapparatenUitzuigkatheters

Voor elke uitzuigmoment een schone cather: 120 katheters/dag= 1800 per 2 weken

Disposable wipes 45 rollen/2 wekenDesinfectants:

Alcohol 70%: 250 liter/ 2 weken

Klinol: 3 gallon

Chloor 8%: 6 gallon

Wegwerplinnen 25/dienst= 1150 lakens, steeklakens en slopen/ 2 wekenInfuusvloeistoffenGrote naaldenbekers 10 stuks/ 2 weken2 IC beddenVoldoende celstof 35 pakken/ 2 wekenElleboog of pedaalkranen (4 stuks)Grote pedaalvuilnistonnen: 8 stuksWegwerpnierbekkens: 250 stuks/ 2 wekenRode grote vuilniszakken: 2250 zakken/ 2 weken ( obv 3 zakken/ patient/ dienst)Arteriesystemen: 20 stuks/ 2 wekenCentral lijnen: 20 stuks/ 2 wekenBloeddrukmanchetten voor de monitor: 5 wekenSaturatiemeters, complete met extensie kabel voor de monitor (2 maal grijze plug, 3 maal paarse plug)5 leads ECG kabels voor de monitor: 3 stuksDrukzakken: 5 stuksKinderambu-ballpnnen5 stuks zuurstofmanometersVernevelsetjes voor beademingsapparaat 10 stuks/ 2 wekenSwiffels 4 per patient per dienst= 900 swiffels/ 2 wekenBacteriefilters: 900/ 2 wekenFlowmeters/ beademingsslangen: 5 per 2 wekenDefilibrillator pads: 1 doos5 bedtafels ( glad oppervlak)Ruimte voor het personeel: doucheruimte/ ruimt voor uittrekken vuile kledind/ schone ruimte voor aantrekken schone kledingRontgenapparaat, designated voor de ICDialyse apparaat, designated voor ICBouwfolie: 2 rollen van 1 mmBadtissues voor patient verzorging 10 stuks/ patient/ dag= 750 stuks/ 2 weken
  1. covid 9
  2. stuks 8
  3. patienten 7
  4. ziekenhuis 6
  5. volksgezondheid 6