Cultuur en koelie

Op de Indianen na zijn alle bevolkingsgroepen hierheen gebracht. Door vallen en opstaan zijn we thans een volk geworden: het unieke Surinaamse volk. Alle bevolkingsgroepen hebben – de één meer dan de andere – geleden onder het koloniaal bestuur. Suriname is sinds 1975 staatkundig onafhankelijk, een feit waar wij met ons allen erg trots op zijn. We mogen staan en blijven waar we ook willen zonder enige beperking. We zijn tolerant jegens elkaar en hebben respect voor elkaars vrijheden. Alle mensen zijn gelijk. We zijn Surinamers! Reeds in 1975 bij het bezoek aan Suriname van dr. Hirday Nath Kunzru, president van de “Servants of India Society” en bij de lezing van Zuid-Afrikaanse Indiër Durai Swami Patthiappen. Op 18 april 1948 gaven de Hindoestanen uitdrukkelijk aan dat zij in de eerste plaats Surinamers zijn en op de tweede plaats Hindoestanen. Toch zijn er nog Surinamers die dit ontkennen.
Cultuur
Alle mensen zijn gelijk; wat verschilt is hun cultuur! Op gebied van cultuur, taal, religie, omgang, sociale voorzieningen en bestuur is rond 1900 in de wereld veel verandering opgetreden als gevolg van de industriële revolutie in de tweede helft van de 19de eeuw. Cultuur is dus niet statisch. Een individu kan niet bestaan zonder cultuur!
Zo hebben de Surinamers die hierheen zijn gebracht hun cultuur en taal meegenomen. Dus ook de Hindoestanen uit India. Onze grondwet biedt voldoende garanties voor elke cutluur-, religie en taaluitoefening. Het ernstige voorval onlangs, waarbij de vereniging Sanatan Dharm met name via de staatstelevisie het voor de zoveelste keer moest ontgelden, is bijzonder te betreuren en af te keuren! Weet men niet dat niet alleen Sanatan Dharm beelden kent doch ook de Christelijken en de Rooms-katholieken beelden vereren?
Jainisme, Boeddhisme en zovele natuurgodsdiensten kennen beelden. En niet vanaf vandaag doch eeuwen voor Christus! Wat is er mis mee? Het is onder elke maat en beschaving dat de grootste religieuze groep in Suriname zo wordt beledigd. De vereniging Sanatan Dharm heeft helaas rond deze misselijke zaak geen aanklacht bij de procureur-generaal willen indienen. Is dit om redenen van tolerantie of gewoon bangheid? In de toekomst zal anders worden gehandeld om de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Suriname te beschermen.

Gebruik van de naam koelie
De liedjesschrijvers die zich schuldig hebben gemaakt de Hindoestanen voor koelie uit te maken, horen te weten dat na de afschaffing van de slavernij het deze koelies zijn geweest die met hun bloed en zweet de plantage-economie hebben helpen redden en de klein landbouw op poten hebben gezet en Suriname geen rijst hoefde te importeren. Wat Suriname nu is, is te danken aan deze hardwerkende koelies!
Heeft men moeite om te zien dat Hindoestanen in alle sectoren van de Surinaamse maatschappij zijn doorgedrongen en wel op eigen kracht? Dit ondanks discriminatie en tegenwerking gaan de Hindoestanen met sprongen voorwaarts. Ze schuwen geen enkel beroep! In het parlement van Suriname is afgesproken de woorden ‘Neger’ en ‘Koelie’ niet te gebruiken om de harmonie, vrede en rust in de gemeenschap te bewaren. Bepaalde groepen waaronder zelfs de nationale tv-zender hebben dit nog niet helemaal begrepen.

Wij van Sanatan Dharm hopen intens dat in de toekomst geen enkele geloofsovertuiging zal worden geconfronteerd met dit soort incidenten.
Respect dwingt respect af!

Hindu Sanatan Dharmi,
Ir. H. Jankipersadsing

  1. suriname 7
  2. hindoestanen 6
  3. cultuur 6
  4. sanatan 5
  5. surinamers 4