OW waarschuwt bewoners Commewijne niet overal vuil te dumpen

De afdeling Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken in Commewijne roept de burgerij op om verantwoord om te gaan met grofvuil. Het komt nog te vaak voor dat grofvuil achteloos wordt achtergelaten langs de bermen en zelfs in sloten. ‘Wij werken dagelijks op het veld en ruimen overal op, maar het lijkt alsof het onbegonnen werk is, omdat de burgerij van haar zijde geen verantwoordelijkheid toont’, zegt Lachmon Rabiesing, coördinator van Openbaar Groen. Vooral in de zijwegen wordt er grofvuil gedumpt. Burgers laten diverse goederen zoals ijskasten en wasmachines overal achter. ‘En wij weten allemaal dat dit gevaarlijk is voor de gezondheid van de mens. We hebben pas schoonmaakacties gehouden vanwege de chikungunya-epidemie. Toen kwamen de trucks op vastgestelde dagen langs de huizen en namen alle vuil mee. En nu dumpen de mensen nog steeds alles langs de straat.’
Rabiesing zegt dat OW extra trucks heeft ingezet in Commewijne om het vuil op te halen. De burgerij moet ook haar verantwoordelijkheid tonen en in afstemming met Openbaar Groen het vuil laten ophalen. ‘De mensen beseffen niet eens dat zeker SRD 800.000 van het districtsfonds wordt uitgetrokken om Commewijne schoon te houden en toch gedragen de mensen zich zo onverantwoordelijk. Het is onze buurt, ons ressort en ons district. Waarom kunnen we het niet allemaal samen schoonhouden?’ Rabiesing roept de burgers op om verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. Burgers die zich schuldig maken aan vervuiling zullen eerst een waarschuwing krijgen middels een brief. Indien toch niet wordt geluisterd, zullen samen met de milieu-inspectie boetes worden uitgedeeld. ‘Het kan toch niet zo doorgaan? Heel Commewijne is verantwoordelijk voor een schoon district.’ Twee dagen in de week wordt reeds het huisvuil opgehaald op vastgestelde tijdstippen. Daarnaast zijn ook trucks ingezet om grof vuil en zwerfvuil op te halen. Rabiesing zegt dat het niet veel tijd vergt om het Openbaar Groen op te bellen indien de burgerij met grofvuil zit.
  1. openbaar 4
  2. groen 4
  3. commewijne 4
  4. burgerij 4
  5. grofvuil 4