Dorpsgemeenschap Apoera wapent zich tegen Covid-19

De gemeenschap van Apoera volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het Covid-19 virus op de voet en treft zelf ook maatregelen. “Het heeft ons verrast, we hebben erover vergaderd,” zegt Kapitein Carlo Lewis van Apoera aan Starnieuws. Er wordt volgens hem voorlichting gegeven aan de gemeenschap en er is besloten om de grens te sluiten. Hij legt uit dat er twee dorpen aan de overzijde zijn van de Corantijnrivier en drie aan deze kant van de rivier waar er nauw contact mee is.

“We zijn nauw in contact met het Guyanees dorpsbestuur. Er zijn Guyanezen die werken in Suriname en eind van de maand naar de overkant terug moeten, daar zijn er afspraken over. Er worden geen mensen van Springlands en Skeldon geaccepteerd en omgekeerd,” stelt hij. De gemaakte afspraken houden in dat zolang het dorpsbestuur niet wordt gemeld de mensen worden teruggestuurd.

De dorpskapitein zegt dat besloten is om toerisme in het gebied tijdelijk een halt toe te roepen. Lewis vertelt dat er de afgelopen dagen nog touroperators in het gebied waren, maar dat die gevraagd zijn te vertrekken. De touroperators zijn gevraagd om voorlopig niet in het gebied te komen, omdat het vooral gaat om buitenlanders. Vanochtend vroeg vertrokken er nog twee individuele toeristen die gisteren in het gebied zijn aangekomen op verzoek terug naar de stad.

De hele gemeenschap is bezorgd. Als er een bus met buitenlanders wordt gezien, bellen ze direct naar de kapitein om dit te melden en te vragen dat ze gestopt worden. Lewis zegt dat er afspraken zijn dat als er dingen zijn waar ze bezorgd over zijn, dat dit wordt gemeld aan de kapitein die het vervolgens doorgeeft aan de districtscommissari die dit weer doorspeelt aan het NCCR.

Lewis zegt verder aan Starnieuws dat er ook een beroep is gedaan op de districtscommissaris en de gewapende machten zoals de militairen en politie om te helpen kijken naar de situatie. De militairen en politie zijn uiteraard afhankelijk van opdrachten van hogerhand. Van onze kant is een beroep gedaan op de andere kapiteins en basja's om te melden als er iets is om door te geven, "voorkomen is beter dan genezen."

Er is een boot die nu rechtstreeks naar Nickerie vaart, er wordt niet meer gestopt op Oreala en andere plaatsen zoals gewoonlijk. De bootsman stemt vooraf af of er mensen naar Apoera toe mogen komen, wat meestal wordt afgeraden. “We wachten op de overheid tot de levenssituatie genormaliseerd wordt, maar op dit moment zijn we ernstig.” Er kunnen wel nog boten langs varen. De mensen mogen even wegblijven tot de situatie is genormaliseerd, zegt Lewis.

Er wordt voorlichting gegeven in Nederlands en Engels en ook op social media van het dorpsbestuur. We vragen de gemeenschap kalm te blijven, maar ook om thuis te blijven en nergens naartoe te gaan. Er is gevraagd om een politiecontrolepost in te stellen zodat mensen niet zomaar in en uit het gebied komen. In het weekend zal huis aan huis voorlichting gegeven worden.

Minister Stephan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme zegt aan Starnieuws dat hij geen rapportage heeft gehad over het voorval in Apoera, maar dat het feit is dat er een lockdown is en er geen tours naar het binnenland mogen. “Het ligt aan ons allen om er serieus mee om te gaan. Het gaat om de gezondheid van ons allemaal.” Tsang benadrukt dat de situatie niet onderschat moet worden.
Raoul Lith
  1. zegt 6
  2. mensen 5
  3. gebied 5
  4. gemeenschap 4
  5. apoera 4