1. vorige
  2. volgende

Oppositie schaakmat gezet door Amnestiewet?

Met een vooruitziende blik heeft Bouterse kennelijk de Pertjajah Luhur uit de Megacombinatie gezet, wetende dat de oppositionele politieke partijen in hun naïviteit deze partij met open armen zullen ontvangen. Hierdoor kan de amnestiewet namelijk niet langer als verkiezingsissue worden gehanteerd om de bundeling van het Nieuw Front met de andere oppositionele politieke partijen te kunnen onderscheiden van de Megacombinatie. Met andere woorden er is geen verschil in politieke moraal, welke in het verleden wel succesvol tegen de NDP was gebruikt. Terwijl het Nieuw Front de excuses van Somohardjo over de Amnestiewet positief vindt, zegt Nirmala Rambocus, één van de 8 december 1982 nabestaanden, geen boodschap hieraan te hebben. Het enige wat volgens Rambocus moet gebeuren, is dat de vermeende oppositionele meerderheid in dit kader de Amnestiewet doet intrekken. Volgens Santokhi zou eerst goed onderzocht moeten worden wat de juridische knelpunten en rechtsgevolgen hiervan kunnen zijn. De oppositionele politieke partijen zijn tegen de Amnestiewet geweest, omdat deze wet onder meer intervenieert in een rechtsproces dat hieromtrent gaande is, wat in strijd zou zijn met onze grondwet, en daarnaast ook met bepaalde internationale verdragen.

Enge belangenstaat & koehandel
Uit dit hele relaas zou ook geconcludeerd kunnen worden dat het impliciete en expliciete gezeur over een zogenaamde keuze tussen een rechtsstaat en een machtsstaat tijdens en na de parlementaire debatten over de amnestiewet slechts een holle frase moet zijn geweest. De huidige politieke praktijk van samenwerking schijnt immers te wijzen op een strijd voor een enge belangenstaat. Trouwens elke vorm van politieke samenwerking in de Surinaamse geschiedenis kan gerust getypeerd worden als te zijn koehandel. Hieraan ontleent de Progressief-Verheffende Partij (PVP) haar bestaansrecht. De PVP biedt elke kiezer (vanaf 18 jaar) de kans en mogelijkheid om zelf te bepalen wie te plaatsen op de lijst van DNA en districts- en ressortraden. Dus het mag je vader, moeder, broer, zus, neef, nicht, tante, oom, vriend, vriendin, man, vrouw, kennis, jezelf (vanaf 21 jaar) of wie dan ook zijn, van wie jij denkt dat hij/zij in staat zal zijn een positieve bijdrage te leveren aan de Surinaamse ontwikkeling. Deze kans en mogelijkheid komen neer op een keuze tussen het handhaven van een enge belangenstaat, gebaseerd op koehandel, en het bevorderen van een rechtsstaat, waarin angstvrije, onbevooroordeelde en onbesmette keuzevrijheid wordt gewaarborgd.

Dr. Roy Bhikharie

  1. politieke 6
  2. amnestiewet 5
  3. oppositionele 4
  4. partijen 3
  5. enge 3