Bekendmaking voor gebruikers van Nw Combe

De regering van de Republiek Suriname brengt het volgende onder uw aandacht: in het kader van preventieve maatregelen tegen het COVID-19, gelden de volgende gewijzigde regels voor gebruikers van Nieuw Combe, ingaande 16 maart tot nader order.

1. Er worden geen buitenstaanders toegelaten tot het kantoor

2. Het is niet toegestaan om ‘aiti dei’, ‘singi neti’ en ‘broko dei’ te houden op het terrein.

3. Bezoekers die luchtwegklachten hebben en mensen die recent in een risicogebied zijn geweest mogen het terrein niet betreden.

4. Geen verkoop van producten op het terrein.

5. Er mogen niet meer dan 100 personen op het terrein aanwezig zijn

6. Geen kamerverhuur meer voor het houden van ‘dede oso’.

7. Voor rituelen die plaatsvinden voor en na de begrafenis bij de marrons, zal toestemming gegeven worden na goedkeuring van de voorzitter van het Nationale Covid Management Team, via de directeur van Nw Combe aan nabestaanden om niet meer dan 20 personen per keer volgens afspraak toe te laten.

  1. terrein 4
  2. volgende 2
  3. covid 2
  4. combe 2
  5. dei 2