Raamwerkovereenkomst suriname en mercosur stilzwijgend goedgekeurd

Suriname en Guyana bevinden zich thans in het proces om als Geassocieerde leden van Mercorsur toegelaten te worden totGemeenschappelijke markt van het zuiden (Mercosur). Dit betekent dat alle Unasur- landen enige verbondenheid hebben met Mercosur.

De Nationale Assemblée heeft in een huishoudelijke vergadering in november 2014 besloten om stilzwijgende goedkeuring te verlenen aan de Associatie Raamwerkovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Mercosur, zegt de afdeling Communicatie van DNA.

Deze overeenkomst werd op 11 juli 2013 te Montevideo, Uruguay, getekend. Het besluit om de relatie met Mercosur te versterken is in het kader van de integratie in die regio ter ondersteuning van de nationale economie.

Mercosur is op 26 maart 1991 opgericht als een douane-unie tussen Argentinië, Uruguay en Paraguay. Hiervoor is het Verdrag van Asunción ondertekend. Het hoofdkwartier is gevestigd in Montevideo, Uruguay.

De geassocieerde leden van deze gemeenschappelijke markt van het zuiden zijn: Chili, Colombia, Ecuador en Peru.

Conform artikel 1 van het Verdrag van Asunción heeft Mercosur de volgende doelstellingen:

1. De vrije beweging van goederen, diensten en productiefactoren tussen de lidlanden, middels onder andere het afschaffen van douanerechten en niet-tarifaire beperkingen op de beweging van goederen en alle andere gelijksoortige maatregelen;

2. De vaststelling van een gemeenschappelijk buitentarief en de aanname van een gemeenschappelijk handelsbeleid in relatie tot derde landen of groepen van landen, alsook de coördinatie van standpunten ingenomen bij regionale en internationale handels- en economische fora;

3. De coördinatie van het macro-economisch en handelsbeleid tussen lidlanden en alle andere overeengekomen sectoren, teneinde gezonde concurrentie te bevorderen tussen de lidlanden;

4. De committering zijdens de lidlanden om hun wetgeving te harmoniseren in de desbetreffende gebieden van samenwerking, teneinde het integratieproces te versterken.

De Associatie Raamwerkovereenkomst beoogt de bestaande relaties tussen de overeenkomst sluitende partijen te verstevigen en het scheppen van omstandigheden voor het bevorderen van initiatieven op de overeengekomen gebieden van samenwerking zoals cultuur en onderwijs, wetenschap en technologie, economie en landbouw.

Verder behelst voornoemde overeenkomst het instellen van het mechanisme voor regelmatige politieke dialoog inzake aangelegenheden over onder meer de bescherming van mensenrechten, uitbanning van armoede, internationale vrede en stabiliteit.

De directe voordelen voor het Geassocieerd Lidmaatschap van Mercosur kunnen onder meer zijn:

-Toegang tot een markt van ruim 280 miljoen personen, waarop de productie- en agrarische sector kunnen inspelen;

-Mogelijkheid tot verwerking van geïmporteerde halffabricaten uit Mercosur landen en de vervaardiging tot eindproduct in eigen land om deze dan vervolgens in Mercosur en overige potentiële markten afzetten.

  1. mercosur 9
  2. landen 4
  3. lidlanden 4
  4. markt 3
  5. overeenkomst 3