Hooghart gaat gevecht binnen Ravaksur tot bittere eind aan

De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, windt zich behoorlijk op over de houding van vakbondsleiders verenigd in de Raad voor Vakcentrales in Suriname (Ravaksur). Er is onenigheid over de kandidaat Dorethy Telting die voor de tweede keer beëdigd is als lid van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De Moederbond, C-47, FAL, PWO en OSAV hebben Imrick Edam voorgedragen.

Hooghart vindt dat de rest van de vakbonden niet correct zijn. Leden van andere vakcentrales hebben ook twee termijn gezeten in OKB. De vakbondsleider voert aan dat hij met collega Robby Berenstein (voorzitter C-47) afgesproken had dat er een profielschets zou komen over de kandidaat. Dit is niet gebeurd. Hij heeft toen Telting weer voorgedragen en de kandidaat is beëdigd door president Desi Bouterse.

De CLO-voorzitter heeft bij de viering van 45 jaar ministerie van Arbeid dinsdag onomwonden gezegd dat hij bereid is de strijd tot het bittere eind te vechten. Hij is niet bang voor de gang van zijn collega's naar de rechter. Hooghart meent dat onder andere Errol Snijders, voorzitter van de Moederbond, als minister van Arbeid, arbeiders heeft gekortwiekt en vakbondsleiders de deur heeft gewezen. Diverse ministers die uit de vakbond afkomstig waren, hebben volgens hem weinig gedaan om het lot van arbeiders te verbeteren.

De eenheid binnen de vakbeweging is behoorlijk zoek. Hooghart neemt al enige tijd niet deel aan Ravaksur-vergaderingen. Hij kan niet door één deur met OSAV-secretaris Michael Sallons, die CLO zou willen kapotmaken. Hooghart is ervan overtuigd dat Sallons een brief heeft geschreven aan de toenmalige minister Ramon Abrahams hoe andere vakbonden te weren bij Openbare Werken. Deze brief is niet ondertekend. Sallons heeft ook eerder tegenover Starnieuws ontkend de schrijver van de brief te zijn. Bij Ravaksur worden besluiten op basis van consensus genomen. Hooghart tekent geen brieven meer van Ravaksur, totdat de problemen opgelost zijn.
  1. hooghart 6
  2. voorzitter 4
  3. ravaksur 4
  4. clo 3
  5. kandidaat 3