PL geeft het slechte voorbeeld

Strenge wettelijke spoedmaatregelen nodig voor sancties tegen grappenmakers

Twee zeer opmerkelijk zaken, die gisteren de aandacht hebben getrokken, zijn ten eerste het omhoog bijstellen dat het aantal besmette personen gegroeid is van 2 naar 4. Verder had ook veel aandacht de uitspraak van het Hof van Justitie over de terugroeping van de 2 overlopers Chitan en Sapoen. Het Coronavirus begint in Suriname vaste vormen aan te nemen. Het aantal geïmporteerde gevallen is op 2 Een van deze 2 gevallen heeft 2 personen besmet. Deze 2 personen zijn dus de laatste personen. Opmerkelijk is dat een 5de geval, eerder bij de medici in Suriname meldde, maar werd teruggestuurd naar Nederland. Daar in Nederland werd hij wel positief getest. De 2 nieuwe hier besmette personen waren eerder al in quarantaine. Dus, we hebben nu ook niet-geïmporteerde gevallen. Het gaat dus om gevallen waar de besmetting in Suriname heeft plaatsgevonden. We zien echter dat mensen de afstand van 1,5 – 2,0 meter niet in acht nemen. Mensen staan gewoon achter elkaar in de rij. Er zijn genoeg burgers in Suriname die niet beseffen hoe gevaarlijk de situatie is. Er zijn zelfs ouderen die tot de risicogroepen behoren en die bellen om te klagen dat gebedshuizen door de gemeenten zijn gesloten. Deze ouderen willen weten waar het staat geschreven dat wanneer het Coronavirus dreigt zich te verspreiden, de gebedshuizen dienen te worden gesloten. We doen een verzoek aan de regering om bij het terughalen van de vreemdelingen, strenge contactregels op te leggen aan de burgers. Er moet zelfs een spoedwetgeving worden gemaakt, om voor zover deze verboden nog niet in de wetgeving zijn opgenomen, dat alsnog te doen. Mensen die de instructies vanuit de dc’s, Volksgezondheid, politie en andere autoriteiten niet opvolgen, zullen een straf tegemoet komen. Het is correct hoe de directeur van het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) over een tequila party zich heeft uitgelaten. Het was een spontane reactie, maar we moeten nu op de wet gebaseerde maatregelen hebben. Er moet via een spoedwetgeving een aantal activiteiten worden verboden zoals feesten met meer dan 5 personen. Ook moet in deze wet worden aangegeven dat wanneer burgers of vreemdelingen zich niet houden aan de wet, in verzekering kunnen worden genomen. Opmerkelijk is dat de dc Nerkust van Paramaribo aangeeft dat hij, na overleg met de SMA, instructies zal afvaardigen aan de moskeeën. De dc weet niet dat de SMA niet participeert in de Iris en dat het niet de vertegenwoordiger is van de moslims in Suriname. De dc is niet bevoegd om samen met de SMA voor de moslims te bepalen dat er ‘anders’ gebeden zal worden in de moskeeën. In de moskee bidden, al is het met 3 mensen is altijd ‘zij aan zij, schouder aan schouder, zonder afstand tussen de personen die in de rij staan, buigen en zich ter aarde werpen’. De schouders schuren lichtelijk aan elkaar. De social distancing van 1,5 – 2,0 meter is onmogelijk in de moskee. Daarom is de enige oplossing voor de moskeeën, om deze te sluiten. Deze maatregel is inmiddels aangekondigd door de andere gemeenten, buiten de SMA. We zien dat zeer detaillistische informatie van de ministeries over de verschillende diensten van de ministeries op de persconferenties worden medegedeeld. Wij denken dat detaillistische personele aangelegenheden van de ministeries, via bekendmakingen aan de ambtenaren moeten worden medegedeeld en dat de persconferenties besteed worden aan meetregelen in het kader van Corona. De persconferenties moeten besteed worden om het publiek te informeren. We merken nu dat de ‘fatigue’ (vermoeidheid) nu parten begint te spelen bij een aantal functionarissen die elke dag optreden. We moeten voorkomen dat mensen uitvallen. Op de persconferentie is aangegeven dat het publiek nog niet begrijpt dat men niet op elkaar gaan staan. Dat zien we nog in de verschillende winkels. Er zijn burgers in Suriname, die de Nederlandstalige media niet volgen. Er zijn niet-Nederlandstalige media die de hele dag poku’s draaien, maar niet meewerken om de burgers te informeren in de taal waarin ze zakendoen. Bij wetgeving moeten deze media ook worden verplicht dat ze enkele keren per uur informatie in het Sarnami, Surinaams-Javaans, Saramaccaans, Ndyuka (Aucaans) en de Inheemse talen uitzenden. In deze talen moet ook over social distancing worden gesproken. Verder is door het NCCR aangegeven dat er burgerlijke ongehoorzaamheid is getoond door de PL. Men heeft met tientallen mensen, met djarang kepang en al, dicht op elkaar zich gaan inschrijven. Dit heeft men gedaan ondanks er duidelijke oproepen, al een week lang zijn gegeven aan de burgers. Het gedrag van de PL wordt ten zeerste betreurd en het heeft een zeer verkeerd signaal. Maar het zegt ook iets over de partij. De partij heeft zich weer gepresenteerd als een organisatie zonder last van waarden en normen. De ene keer is het links, de andere keer rechts. Geen wonder dat er onder haar gelederen groot gevaar is voor overloperij. En terecht zegt de manager van NCCR dat het bedenkelijk is dat dit soort politici en organisaties zich opmaken om de leiding van het land over te nemen. In elk geval moeten wij zeker complimenteren het Nationaal Covid Monitoringsteam onder de directeur BNV en NCCR. Maar Corona is net begonnen in Suriname. Op den duur is het onvermijdelijk dat Suriname op slot moet. Het is aan de bedrijven om voordat de regering met drastische maatregelen komt, zelf met maatregelen komen. We denken aan de horeca en andere bedrijven waar veel publiek langskomt.

  1. suriname 8
  2. personen 7
  3. mensen 6
  4. burgers 6
  5. aantal 4