VS en VK waarschuwen Guyana voor zware consequenties

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft Guyana bedreigd met een 'sterke internationale veroordeling' als er een regering wordt beëdigd op basis van 'niet-geloofwaardige' resultaten van de algemene en regionale verkiezingen van 2 maart 2020. In een verklaring van dinsdag zei minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab: “Elke regering die op basis van niet-geloofwaardige resultaten wordt ingezworen, zal met een sterke internationale veroordeling worden geconfronteerd. Als de situatie blijft verslechteren, zal deze internationale reactie een reeks ernstige gevolgen hebben voor de betrokkenen."

Ook de Verenigde Staten van Amerika (VS) blijft druk uitoefenen op de Guyana Elections Commission (Gecom) voor een geloofwaardige en transparante telling van de verkiezingen van 2 maart. De Amerikaanse National Security Council (NSC) tweette maandag dat "de VS zich ertoe verbinden dat Amerika het eerste volledig vrije halfrond wordt. We staan achter de mensen van Guyana die de integriteit van hun democratie willen beschermen, de vrede willen bewaren en de regionale stabiliteit willen behouden, terwijl we collectief met Covid 2019 worden geconfronteerd." De Nationale Amerikaanse Veiligheidsraad onderschreef de gevoelens van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, die op 17 maart waarschuwde voor ernstige gevolgen als een regering wordt gevormd op basis van verkiezingsfraude.

De Britse minister Raab merkte op dat "het VK, samen met zijn partners, bereid is te helpen bij het waarborgen van een geloofwaardig proces dat het democratische resultaat oplevert dat het Guyanese volk verdient". Hij drong erop aan dat de overgang van de regering alleen plaatsvindt in overeenstemming met "transparante en democratische beginselen die tot geloofwaardige resultaten leiden". Op 10 maart 2020 sprak de minister van Buitenlandse Zaken "diepe bezorgdheid" uit over het verkiezingsproces en riep de zittende president, David Granger "op om het beginsel van vrije, eerlijke en geloofwaardige verkiezingen te behouden."

"Het is belangrijk op te merken dat de individuen die willen profiteren van verkiezingsfraude en onwettige regeringen - regimes - zullen vormen, zullen worden onderworpen aan een aantal ernstige gevolgen van de VS," had Pompeo getweet. De National Security Council is het belangrijkste forum van de president om zaken over nationale veiligheid en buitenlands beleid te bespreken met zijn senior nationale veiligheidsadviseurs en kabinetsfunctionarissen. De Raad heeft tot taak de president te adviseren en bij te staan ​​over nationale veiligheid en buitenlands beleid. De Raad is ook de belangrijkste arm van de president voor de coördinatie van dit beleid tussen verschillende overheidsinstanties.

De resultaten van de verkiezingen blijven controversieel, aangezien het proces-verbaal in Guyana's grootste kiesdistrict - regio vier - door oppositiepartijen, internationale verkiezingswaarnemers en buitenlandse mogendheden hier als frauduleus werd beschouwd.

Op uitnodiging van president Granger arriveerde een team van vijf leden van Caricom op 15 maart om toezicht te houden op de nationale hertelling, maar het team moest drie dagen later vertrekken nadat één van Grangers partijkandidaten naar de rechtbank was gestapt en de rechter besliste om de hertelling te blokkeren. Dit ondanks het feit dat voorzitter van de Guyana Verkiezingscommissie, Claudette Singh de opperrechter Roxane George had toegezegd dat de hertelling moest plaatsvinden. Deze zaak is nog steeds in behandeling bij de rechtbank.
  1. geloofwaardige 5
  2. maart 5
  3. nationale 5
  4. president 5
  5. guyana 4