Langer dan twee weken hoesten kan wijzen op TBC

Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) geeft in verband met 24 maart, Wereld Tuberculose Dag meer informatie over Tuberculose. Onder meer op scholen is de voorlichting al begonnen. Op 24 maart zal er van 10:00 – 14:00uur een minibeurs gehouden worden op het terrein van het NTP waarbij de omliggende VOJ scholen uitgenodigd zullen worden voor informatieverschaffing. Op deze Minibeurs zullen ook participeren het Malaria Programma en de Stichting Double Positive.

Suriname heeft sinds mei2011 DOTS (Directly Observed Therapy) geïntroduceerd bij de behandeling en bestrijding van Tuberculose. Bij deze strategie worden Tuberculosepatiënten begeleid door vrijwilligers, die erop toezien dat ze hun medicijnen innemen. Ondanks de implementatie van deze strategie een succes genoemd mag worden, overlijdt er nog een vrij hoog percentage van de TBC patiënten. Dit is deels te wijten aan het feit dat een belangrijk deel van de patiënten ook lijdt aan andere aandoeningen zoals HIV en Diabetes Mellitus en een slechte voedingstoestand heeft. Een groot deel van de mensen meldt zich ook te laat aan, waardoor zij voor enige behandeling kan starten, reeds komen te overlijden.

De slogan voor dit jaar is ‘reach the 3 million’. Van de naar schatting 9 miljoen TBC patiënten jaarlijks wordt één derde deel, 3 miljoen, door het gezondheidszorgsysteem gemist. Een groot deel van deze patiënten zit in de armste landen, kwetsbare- en gemarginaliseerde groepen zoals drugsverslaafden.

Het NTP doet een beroep op de gemeenschap om zich te laten onderzoeken bij verdenking op Tuberculose en ook een helpende hand te bieden aan zij die dat nodig hebben. Op gezondheidswerkers wordt een dringend beroep gedaan om de diagnostiek ten aanzien van Tuberculose niet onnodig uit te stellen. Het meest voorkomende verschijnsel bij TBC is hoesten langer dan twee weken.
  1. tuberculose 6
  2. patienten 4
  3. deel 4
  4. ntp 3
  5. tbc 3