Dew Sharman: Veel blunders door regering bij aanpak Coronavirus

“De hele quarantaineopvang is een fiasco geworden”

In gesprek met Dagblad Suriname zegt Dew Sharman, parlementariër tevens arts, dat de regering veel heeft geblunderd bij de aanpak van het Coronavirus in Suriname. Het nieuwe Coronavirus, ook wel bekend als de Covid-19, heeft zich inmiddels over de gehele wereld verspreid. In Suriname zijn er al 8 bevestigde gevallen en ruim 300 mensen zitten in thuis quarantaine. De overheid heeft 2 maanden de tijd gehad om zich goed voor te bereiden. Helaas blijkt dat het toch niet is gedaan. Sharman verwijst naar een Engels gezegde “if you are failing to prepare, you are preparing to fail’. De regering moet vooral de hand in eigen boezem steken.

Grote fouten

Sharman stelt dat er voor de komst van het virus al spanningen waren in de gezondheidszorg door het beleid van de regering. Hierdoor kunnen gezondheidswerkers niet optimaal en niet in voldoende aantallen getraind worden. Sharman zegt verder dat er veels te weinig “awareness programma’s” worden uitgezonden om de samenleving bewust te maken van haar rol en om besmetting te voorkomen. Ook de meertaligheid ontbreekt bij de programma’s. Hij geeft aan dat er onzorgvuldigheid is geweest bij de reisadviezen en toegang via de grenzen. Dit komt vanwege het ontbreken van eenduidigheid bij gezagsdragers. Als voorbeeld noemt hij de verschillen in de aanpak tussen het ministerie van Volksgezondheid en de districtscommissaris van Marowijne. Hij vindt het ook erg dat niet vanaf het begin er geen infectiologen in het managementteam waren. Terzake deskundigen zijn vereist, omdat Covid 19 een infectieziekte is.

Ernstige dwaling

Sharman zegt het medicijn “Interferon” besteld is zonder afstemming en of advies van de infectiologen in Suriname. Dit is een ernstige dwaling van de minister van Volksgezondheid en het Staatsziekenfond (SZF) Het zijn de mensen die menen hiertoe de wijsheid in pacht te hebben. De quarantainefaciliteiten voldoen niet aan de gestelde eisen. Daarom zijn de repatrianten naar huis gestuurd, stelt de arts. “De hele quarantaineopvang is een fiasco geworden. Ook de repatriëring is ondoordacht en niet planmatig uitgevoerd.” Verder stelt Sharman dat de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, zich boven de regels heeft gesteld en grotendeels de quarantaine heeft vermeden bij terugkomst uit Cuba, een high risk gebied. Dit zijn allemaal zaken die ernstig verkeerd gaan. Sharman roept de regering op om de fouten spoedig te corrigeren, in het belang van land en volk.

SAM

  1. sharman 7
  2. suriname 4
  3. regering 4
  4. zegt 3
  5. stelt 3