1. vorige
  2. volgende

Staat heeft SRD 5.2 miljoen overgemaakt naar IAP NV

De regering heeft vanaf de overname op 1 april tot nu toe SRD 5.200.000 overgemaakt naar Innovative Agro-Processing Industries N.V. (IAP N.V.). In het eerste kwartaal 2014 is er een lening uitgegeven aan IAP NV van SRD 2.7 miljoen voor onder andere opkoop en verwerking van cassave.

Minister Andy Rusland van Financiën zei in De Nationale Assemblee maandag dat de regering "een enorme kans heeft geïdentificeerd om cassave te maken tot een van onze belangrijke gewassen naast uiteraard de bestaande gewassen". Hij haalde aan dat goud, olie en bauxiet opraken. Daarom is er voor gekozen voor diversificatie."Het is een geaccepteerde constructie in de wereld dat wanneer een overheid een kans identificeert en dat wil stimuleren vanuit haar verantwoordelijkheid voor het vergroten van de verdiensten en het creëren van werkgelegenheid, zij ertoe overgaat de hulp van particuliere experts in te roepen om het geïdentificeerde tot ontwikkeling te brengen. Met financiële ondersteuning van de overheid en de expertise van de particulier, wordt een organisatie van de grond getild met de uitdrukkelijke afspraak dat zo gauw de zaak redelijk draaiende is, er overdracht plaatsvindt", zei Rusland.

In het parlement was ook de vraag gesteld waarom dit cassavebedrijf niet ondergebracht is bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Rusland zei dat deze optie voor de hand liggend is. Het is begonnen vanuit een financieringsconstructie, vandaar dat het ministerie van Financiën hierbij betrokken is. "Nu het tot redelijke ontwikkeling gebracht is, kan het, zeker omdat het gaat om landbouw en voedselproductie, dienstig zijn dat de regering zich over die optie buigt", meent de bewindsman.
  1. regering 3
  2. rusland 3
  3. srd 2
  4. iap 2
  5. cassave 2