1. vorige
  2. volgende

Minister Rusland: Schip Staat in rustiger vaarwater

Minister Andy Rusland van Financiën heeft in De Nationale Assemblee maandagavond aangegeven dat vier maanden terug het schip van de Staat voor wat de financiën betreft, zich in onstuimige wateren bevond. Nu wordt er gekoerst richting rustiger vaarwater. "Er is wat rust en de perspectieven zijn goed te noemen. Voor een goede oriëntatie moet vastgesteld worden dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat wij geen financieel probleem hebben als land met voldoende potentie en mogelijkheden, maar een financieringsprobleem", stelde de bewindsman.

De Belastingdienst heeft in de afgelopen vier maanden SRD 1.118 miljoen binnengehaald. Dat is SRD 82 miljoen meer dan in dezelfde periode van het vorige jaar. In de eerste vier maanden van 2013 bedroegen de inkomsten circa SRD 1miljard 36 miljoen, deelde Rusland mee. Diverse maatregelen die genomen zijn, hebben geleid tot verdiensten van SRD 1.453 miljoen in de afgelopen vier maanden, terwijl de uitgaven in dezelfde periode een bedrag van SRD 1.415 miljoen belopen. "Hierdoor hebben wij een financieringsoverschot kunnen realiseren van SRD 38 miljoen of te wel 0.2% van ons Bruto Binnenlands Product", zei de bewindsman.

Druk verminderd
Rusland hield De Nationale Assemblee voor dat tijdens elke regering meegemaakt wordt dat er op gezette tijden de overheid minder geld beschikbaar heeft. Er moet een beleid komen waardoor hierop ingespeeld kan worden. Door prijsdalingen op de wereldmarkt van de belangrijkste mijnbouwproducten en de daling van de inkomsten in 2013 met bijkans SRD 321 miljoen ten opzichte van 2012, moesten de uitgaven worden teruggedrongen. Tegelijk moesten de inkomsten uit andere bronnen worden opgevoerd, zei de minister.De druk op de kasstromen kon enigszins worden verminderd doorrationalisatie van de overheidsrekeningen door te voeren. Een groot deel van de debetrente kon worden weggewerkt . In 2013 is SRD 88 miljoen aan debetrente betaald, wat neerkomt op gemiddeld SRD 7.3 miljoen op maandbasis. "Wij hebben dat ingaande februari 2014 kunnen terugbrengen naar 0 en wij zullen er alles aan doen om het op dezelfde manier te laten voortgaan", zei Rusland.

Deze maatregel heeft, conform calculaties van het Bureau voor de Staatsschuld, als resultaat gehad dat de binnenlandse schuld per februari 2014 is teruggebracht van SRD 2 miljard 871 miljoen naar SRD 1 miljard 525 miljoen. Een afname van SRD 1 miljard 346 miljoen of te wel 8.1% van het BBP van 17.3% naar 9.22%. De buitenlandse schuld is in die periode vrijwel stabiel gebleven rond U$ 978 miljoen of te wel 19.81 % van het BBP, gaf Rusland aan. De totale staatsschuld bedraagt nu ongeveer SRD 4 miljard 802 miljoen of te wel 1 miljard 433 miljoen Amerikaanse Dollars, hetgeen neerkomt op 29.0% van het Bruto Binnenlands Product. Op basis van de Wet op de Staatsschuld bestaat er nog een leenruimte van ongeveer SRD 2.5 miljard oftewel U$ 750 miljoen voor wat de buitenlandse schuld betreft, terwijl er voor wat de binnenlandse schuld betreft er nog ruimte bestaat van circa SRD 2.6 miljard of te wel circa U$ 779 miljoen. "Zonder dat er daar gebruik van gemaakt hoeft te worden, tekenen wij voor de record aan dat wij als land nog een leenruimte hebben van circa SRD 5 miljard 122 miljoen of te wel 1 miljard 529 miljoen US$ dollars", concludeerde Rusland.
  1. miljoen 19
  2. srd 16
  3. miljard 10
  4. rusland 6
  5. maanden 4