Docenten Natin in beraad

De docenten van het Natin zijn sinds vanmorgen in beraad. Er worden geen lessen verzorgd en is het niet bekend hoe lang deze situatie zal voortduren.

“Alles hangt af van de reactie van minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling,” zeggen voorzitter Wilgo Valies van de BvL en shopsteward op het Natin, Angela Riedewald, aan Starnieuws. Er worden inhoudingen gepleegd op de lonen van docenten die met zwangerschapsverlof gaan. Voorts worden de docenten niet vergoed voor het pendelen tussen de verschillende complexen waar het Natin is gevestigd. Ook voor stage- en afstudeerbegeleiding worden zij niet vergoed.

De maatregel tegen de zwangeren is pure discriminatie, zegt Valies. “Niemand mag om wat voor reden dan ook worden gediscrimineerd. Dat staat in onze grondwet.” De inhoudingen op lonen van zwangeren bestaan al jaren op het Natin, zegt Riedewald. Na een actie hiertegen in 2011 was de maatregel stopgezet. Twee maanden geleden zijn de docenten er weer mee geconfronteerd. “We hebben de minister in een brief op 9 april meegedeeld dat als er geen oplossing komt in deze problemen, hij op alles voorbereid moet zijn,” stelt Valies.

In de brief, nu meer dan een maand geleden, is gevraagd om naar de onderhandelingstafel te komen en te praten over deze knelpunten. “Er is nimmer een antwoord gekomen op de brief.” Hij benadrukt dat de situatie zoals nu het geval is waarbij er geen onderwijs wordt verzorgd, de verantwoordelijkheid is van de minister. De BvL-voorman zegt dat hij de ondersteuning heeft van de leerlingen aan wie hij heeft uitgelegd waarom ze deze actie voeren. “We zullen de minister vandaag weer formeel een brief sturen, waarin we meedelen dat de leraren in beraad zijn en wat ze verlangen.”

De leraren willen dat de inhoudingen en de discriminatie worden stopgezet, de inhoudingen worden gerestitueerd en dat ze worden vergoed voor het pendelen en stage- en afstudeerbegeleiding. Op dit moment wordt de zwangere docent op het Natin benadeeld in haar optreden omdat ze geen examenklassen krijgt. Ze mag in haar toestand alleen lesgeven in de eerste klas. “Pure discriminatie naar deze groep toe,” herhaalt Valies.

  1. natin 5
  2. docenten 4
  3. minister 4
  4. valies 4
  5. inhoudingen 4