'Ik blame niemand, ik had beter moeten weten'

PARAMARIBO - Radio- en televisiepresentator tevens politicus Wayne Telgt heeft sinds enkele dagen de draad weer opgepakt. Hij doet interviews voor Apintie Radio en TV en treedt weer op als gastheer van het tv-programma 'To the Point'. In december raakte hij in opspraak toen hij door de politie werd ingesloten op verdenking van seksueel misbruik van een minderjarig meisje.

In de samenleving werd geschokt en teleurgesteld gereageerd en politieke tegenstanders maakten hem met de grond gelijk. Na elf dagen voorarrest werd Telgt op last van het Hof van Justitie in vrijheid gesteld. Het lag aan het Openbaar Ministerie (OM) of het door wilde gaan met de strafvervolging.

Het Hof sprak in zijn beschikking van een zogenoemd 'grensgeval' waarbij onduidelijk is of er enig seksueel contact is geweest tussen Telgt en de minderjarige toen ze nog geen zestien jaar was. Tegenover de Ware Tijd wenst Telgt niet in te gaan op het juridische en inhoudelijke van deze zaak. Dat laat hij over aan zijn advocaat, maar ontkent wel dat er seksueel contact met het meisje is geweest.

Hij zegt zich slechts te willen verontschuldigen tegenover de samenleving voor het feit dat hij zich in deze positie heeft gemanoeuvreerd waardoor hij in opspraak is gekomen. "Ik moet mijn leven weer oppakken, dus moet ik eerst in het reine komen met de mensen die zijn teleurgesteld. Ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd. Ik ben niet trots op wat zich heeft voorgedaan."

Telgt vindt dat hij beter had moeten weten om zich niet te begeven op de grens van wat wel en niet mag. "Ik zou me afzijdig hebben moeten houden van any zaak waardoor ik in opspraak kon komen. I don't blame anybody. Niet dat meisje, niet haar moeder, niet de mensen op Facebook. Wat is gebeurd kan ik niet in de schoenen van anderen schuiven. The person to blame is Wayne Telgt. Ook al zou de rechter niet gunstig in mijn zaak beslissen."

De presentator is van oordeel dat "je niet langs alle spiegels in je huis kan lopen zonder daarin naar jezelf te kijken, om vervolgens buitenshuis naar schuldigen te zoeken". Telgt zegt in de periode na zijn vrijlating veel aan zelfreflectie te hebben gedaan. Hij is dankbaar dat hij weer mag werken bij Apintie. "Want je moet de draad weer oppakken, er moet brood op de plank."

De bijna twee weken in detentie hebben hem ook een harde les geleerd. Daar was er geen voorkeursbehandeling en hij moest evenals alle andere arrestanten slapen op koude slaapplaatsen, van steen: met twaalf man in een cel. Urineren moest je 's avonds in een fles doen. Hij zegt nimmer onheus te zijn behandeld door politieagenten of arrestanten.

De radeloosheid en uitzichtloosheid bij tal van gedetineerden heeft hij wel ervaren. "Ik heb daar mannen ontmoet die gewoon niemand buiten hebben en geen bezoek krijgen of geen advocaat hebben. Jongens die niet kunnen lezen en begrijpen wat staat in de papieren die ze van het OM krijgen. Daar heb ik gezien dat het resocialisatiebeleid van de overheid soep met balletjes is."

Telgt legt verder uit dat sommige gedetineerden zodanig vervreemd zijn van de samenleving dat ze na hun vrijlating opzettelijk weer een strafbaar feit plegen om aangehouden te kunnen worden. "Want daar hebben ze een dak boven het hoofd en krijgen ze eten." Door de ervaring die hij heeft opgedaan kijkt Telgt nu anders aan tegen gedetineerden.

  1. telgt 7
  2. opspraak 3
  3. seksueel 3
  4. meisje 3
  5. samenleving 3