1. vorige
  2. volgende

Lackin vertegenwoordigt bouterse op celac topvergadering

(Foto: Buza)

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken heeft deelgenomen aan de 3e topconferentie van de Gemeenschap van Latijns- Amerikaanse en Caribische Staten (Celac) welke op 28 en 29 januari 2015 in Costa Rica werdgehouden.

De minister vertegenwoordigde tevens president Desi Bouterse tijdens deze topontmoeting.

Tijdens deze staatshoofdenvergadering met als centrale thema ‘Gezamenlijk bouwen aan een toekomst vrij van armoede en honger’ hebben de 33 delegatieleiders stilgestaanbij de vorderingen die gemaakt zijn met betrekking tot armoedebestrijding in de afgelopen drie jaren.

Tijdens het politiekdialoog werd benadrukt dat armoedebestrijding kans van slagen heeft als transparantie en verantwoording inherent zijn aan het te voeren nationaal en regionaal beleid en dat corruptie een natuurlijk gevolg is van armoede.

Deze topconferentie werd voorafgegaan door de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken op 27 januari2015 en de vergadering van nationale coördinatoren van Celac op 25 en 26 januari 2015.

Enkele vraagstukken die de boventoon voerden gedurende deze vergaderingen zijn onder meer het uitroeien van armoede, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, de samenwerking tussen Celac-China en een wereld vrij van nucleaire wapens.

De beraadslagingen hadden als resultaat: het slotdocument ´Belén Politieke Verklaring´, het Celac- Actieplan 2015 en een 25 –tal speciale verklaringen.

Het politiek slotdocument behandeltonder andere de volgende thema´s:gezamenlijk bouwen aan duurzame ontwikkelingop basis van rechtvaardigheid, werken aan de prioriteiten van de globale ontwikkelingsagenda, het hoofd bieden aan klimaatsverandering en global warming, het bevorderen van vrede t.b.v. duurzame ontwikkelingen het versterken van relaties met extra-regionale partners’ .

Het actieplan behelstonder meer de volgende samenwerkingsbieden: gezinslandbouw, onderwijs, cultuur en dialoog tussen de diverse culturele groepen, arbeid, migratie , werelddrugs probleem, wetenschap , technologie en innovatie, milieu, energie, infrastructuur, financiële samenwerking , post 2015 development agenda.

De diverse verklaringen hadden betrekking op,onder meer ,financiering voor ontwikkeling, het versterken van derelatie tussen Celac en de Verenigde Naties , deurgente noodzaak voor een wereld vrij van nucleaire wapens, transparantie en corruptiebestrijding, educatie voor duurzame ontwikkeling en uitdagingen voor ‘ Celac Middle Income Countries’.

Bij het toespreken van de staatshoofden vergadering op 28 januari heeftminister Lackin met name benadruktdathet creëren van een duurzame toekomst voor de mensheidslechts op basis van concrete acties en plannen gerealiseerd kan worden.

Dit zalde basis zijn voor een LatijnsAmerika enCaribisch gebied in transitiemet onbeperkte mogelijkhedenvoor het creëren van groei en welvaart.

  1. celac 6
  2. duurzame 5
  3. januari 4
  4. armoede 3
  5. vergadering 3