1. vorige
  2. volgende

135 politiemannen dagen Staat Suriname in kort geding

Een aantal politiefunctionarissen heeft een rechtszaak aanhangig gemaakt contra de Staat Suriname. De 135 politieambtenaren voelen zich bij de toelating tot de inspecteursopleiding benadeeld door de korpsleiding. In een eerder bericht was aangegeven dat onderofficieren in de rang van onderinspecteur, majoor en brigadier bezwaar hebben dat Williams M. toegelaten is tot de inspecteursopleiding. Hij is een brigadier van politie die de vereiste middelbare schoolopleiding niet heeft afgerond. De naam van Williams werd samen genoemd met die van Godlieb. Beide zijn vrienden en voormalige collega’s van de minister toen deze nog bij het A-Team tewerk was gesteld. Ze zouden door de minister op de lijst zijn gebracht. De korpschef zou hiertegen bezwaar hebben aangetekend, waarna Williams naar de rechter in kort geding stapte. De rechter stelde Williams in het gelijk en stelde vast in het vonnis dat de korpschef op ondeugdelijke gronden de toelating van Williams had geweigerd. Indien de Staat deze politiefunctionaris niet toelaat tot de inspecteursopleiding 2014-2016, staat er daarop een dwangsom van SRD 100.000 voor iedere dag of keer dat de gedaagde in gebreke blijft of nalaat uitvoering te geven aan hetgeen de rechter bepaald heeft. Dit bedrag kan oplopen tot een maximum van SRD 1.000.000. Brigadier van politie Godlieb is op basis van het gelijkheidsbeginsel toegelaten tot de opleiding. De ontevreden politiemannen vragen zich af waarom er voor deze persoon een uitzondering is gemaakt.

Behandeling kort geding op donderdag
Vanwege deze twee toelatingen hebben nu andere onderofficieren van politie de voorzitter van de politiebond benaderd voor bemiddeling. Zij willen nu ook toegelaten worden op de reeds gestarte opleiding, omdat zij de mening zijn toegedaan dat zij eveneens voldoen aan de voorwaarden op grond waarvan de rechter in kort geding Williams heeft toegelaten. Enkelen beweren zelfs dat zij een hogere opleiding hebben dan Williams en Godlieb. Dagblad Suriname maakte contact met advocaat Sadhna Dulam die de ontevreden wetsdienaren juridisch bijstand verleend. Zij geeft aan dat de rechtszaak aanstaande donderdag in behandeling wordt genomen.

Saskia Bandhan

  1. williams 7
  2. toegelaten 4
  3. rechter 4
  4. staat 3
  5. inspecteursopleiding 3