Brug Saramacca kanaal binnenkort in gebruik

De nieuwe brug over het Saramacca kanaal, die ligt in het verlengde van de Indira Gandhiweg, zal binnenkort worden opgeleverd en niet lang daarna worden opengesteld. Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken zei maandag in De Nationale Assemblee dat de oplevering wat op zich heeft laten wachten omdat er enkele grondrechtelijke kwesties opgelost moesten worden. Perceeleigenaren in de directe omgeving van de brug moesten worden afgekocht of worden gecompenseerd. Parmessar deelde mee dat die onderhandelingen moeizaam zijn verlopen.

De brug zal volgens de bewindsman zorgen voor een behoorlijke verlichting in de verkeersintensiteit van de directe omgeving. De bedoeling is om in fasen te werken dat het verkeer in zuidelijke richting vlotter verloopt. Er zal gezorgd worden voor aanvullende voorzieningen om de doorstroom van het verkeer uit de Hernhutterstraat vlotter te laten verlopen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de bouw van de brug over het Saramacca kanaal te Beekhuizen. Met de het bouw van de brug over de Van ’t Hogerhuysstraat verwacht Parmessar dat er een enorme verlichting zal komen.

Voor wat betreft de brug te Carolina heeft Parmessar in detail de stand van zaken aangeven vanaf de aanbesteding van de eerste brug voor een bedrag van US$ 4,5 miljoen. Hij belichtte het incident waarbij de brug in tweeën is gebroken, de perikelen met Ballast Nedam en de claim van Euro 3,5 miljoen die dit bedrijf de Staat oplegde tot de nieuwe plannen die hebben geleid tot de bouw van een compleet nieuwe brug. Parmessar benadrukte dat door tussenkomst van president Desi Bouterse de claim aan Ballast Nedam niet betaald hoefde te worden. “Als alles volgens planning verloopt, mag u een uitnodiging tegemoet zien om vóór het eind van dit kalenderjaar over de nieuwe Carolina brug te rijden”, zei Parmessar.
  1. brug 10
  2. parmessar 6
  3. nieuwe 4
  4. bouw 3
  5. saramacca 2