Regering moet stilzwijgen rond corruptie doorbreken

De regering zal hoe dan ook het stilzwijgen rond de vele corruptie-schandalen moeten doorbreken. Assembleelid André Misiekaba (Mega Combinatie /NDP) heeft dinsdag een pleidooi gehouden voor het bestrijden van corruptie. Hij heeft de regering opgeroepen alle zaken over vermeende corruptieve praktijken, die de afgelopen dagen tijdens de begrotingsbehandeling door de oppositie zijn aangehaald, te laten onderzoeken en in het parlement daar mededelingen over te doen.

Misiekaba haalde aan dat de constante beschuldigingen als doel hebben de president en de regering in een kwaad daglicht te stellen en hun geloofwaardigheid in twijfel te rekken. “Wat de coalitie betreft is de geloofwaardigheid niet in het geding. Indien mensen in de fout zijn gegaan, verwachten we maatregelen, maar laat dan ook de bewijzen op tafel gelegd worden”, zei Misiekaba. Hij herinnerde er aan dat hij persoonlijk de regering er op heeft gewezen dat de aanhoudende beschuldigingen over corruptie op het ministerie van Openbare Werken niet goed zijn voor het imago van het kabinet, hoewel de bewijzen tot nu toe zijn uitgebleven.

Misiekabameent dat het de regering gelukt is tal van zaken aan te pakken en daarom een 8 verdient voor haar gevoerd beleid. Diana Pokie (A Combinatie) interrumpeerde en zei Misiekaba als voorbeeldparlementariër te zien, maar het hiermee absoluut niet eens kan zijn. Volgens haar is het de regering niet gelukt te zorgen voor verbeterd onderwijs in het binnenland. “Op dit moment zitten leerlingen van de zesde klas thuis, er zijn geen bijzondere scholen en zijn er nog altijd onbevoegde leerkrachten. Voor wat het binnenland betreft, krijgt de regering van mij zeker een onvoldoende”, zei Pokie. Hendrik Sakimin (Pertjajah Luhur) merkte op dat het werkelijke cijfer gegeven zal worden op 25 mei van het volgende jaar. Volgens hem heeft de regering bitter weinig gepresteerd. Hij noemde tal van sociale projecten waarin de regering het heeft laten afweten, het aantal woningzoekenden is nog steeds groot, terwijl de naschoolse opvang gewoon een verspilling is geweest.
  1. regering 9
  2. misiekaba 4
  3. corruptie 3
  4. combinatie 2
  5. zaken 2