'EBGS- en RK-scholen binnenland moeten onder Minov'

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling moet de verschillende EBGS en RK-scholen in het binnenland voor een deel onder zijn hoede nemen. Dat vindt assembleelid Diana Pokie (A Combinatie). Pokie zegt dat zeker 50% van deze scholen niet in staat is om optimaal onderwijs te geven aan de kinderen in het binnenland. Vooral op de lagere scholen gaat het compleet mis. De scholen mogen hun religie behouden echter moeten beleidsaangelegenheden overgelaten worden aan het ministerie, vindt Pokie.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Pokie dit voorstel gedaan aan de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin. ''Ik zal met een voorbeeld aanhalen waarom dat zo moet. Informatie heeft mij bereikt dat zesdeklassers van EBGS Pokigron vanaf het tweede kwartaal niet optimaal les volgen. De instructie is dat ze thuis moeten zitten. Hun leerkracht is ziek en is opgenomen in het ziekenhuis. Er is niet gezorgd voor de vervanging. Wat ook is gebleken is dat de schoolleider van deze school dit ook door gecommuniceerd heeft met de EBGS, maar er was geen vervanging. Ik kan dan ook niet stellen dat het ministerie in deze dan fout is'', zegt Pokie. Ze zegt dat het Minov kan inspelen in zulke gevallen als de scholen onder zijn hoede wordt geplaatst.

Volgens het assembleelidwordt er niet geïnvesteerd in de training van leerkrachten, waardoor er een achterstand ontstaat. Achtereenvolgende regeringen hebben het bijvoorbeeld toegelaten dat leerkrachten les hebben gegeven op de lagere scholen, hoewel ze niet bevoegd waren. ''De regering laat het toe dat je na twee weken opleiding al voor de klas mag staan. Waarmee ben je dan mee bezig? Willen we iets doen aan dit vraagstuk, dan moet je de beste krachten inzetten op de basisscholen, want daar begint het allemaal''.

Pokie stelt dat de regering wel bereid moet zijn om de investeringen te doen. Ze zegt dat ze geloof heeft in onderwijsminister Adhin. Het assembleelid is voor 85% tevreden met de beantwoording van de vragen door de onderwijsminister. Volgens haar moet de regering wel gaan werken aan haar uitvoeringscapaciteit, omdat tot nu toe nauwelijks projecten zijn gerealiseerd. Dit is niet alleen een probleem van het Minov maar van alle ministeries. Ze wil dat er hier aan verandering komt.

ASP

  1. scholen 6
  2. pokie 6
  3. zegt 4
  4. ministerie 3
  5. onderwijs 3