1. vorige
  2. volgende

808 grondpapieren voor commewijne

De 85- jarige Soewarnah Ngadiman krijgt na 40 jaren eindelijk haar beschikking uit handen van minister Steven Relyveld.

“Het zal vandaag regenen van beschikkingen”, waren de woorden van minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), afgelopen zondag in Commewijne.

In dit gebied zijn 808 toewijzingsbeschikkingen, bereidverklaringen en goedkeuringsoverdrachten verstrekt aan belanghebbenden door de minister. Ook districtscommissaris Remy Pollack was aanwezig.

Minister Relyveld gaf aan vaak met de vraag geconfronteerd te worden, hoe het mogelijk is dat er nu zoveel gronbeschikkingen uitgegeven kunnen worden en dit in het verleden bijna onmogelijk was. Echter gaf hij te kennen toen geen antwoord op deze vraag te hebben.

Op Tamanredjo durfde de minister toch eens deze vraag te beantwoorden en zei als volgt: ‘er werd zand in uw ogen gestrooid. Deze regering houdt van u en houdt u niet voor de gek’, aldus de minister.

Volgens Pollack timmert hij al een hele tijd aan de weg. Hij zegt dat de beschikking rechtszekerheid geeft en armoede tegengaat. Nu kunnen de bezitters naar de bank stappen en een lening nemen om een huis te bouwen.

  1. minister 6
  2. relyveld 3
  3. vraag 3
  4. beschikking 2
  5. steven 2