1. vorige
  2. volgende

Politieke blokvorming

Alle politieke partijen hebben de animovoor eeneventuele coalitievorming of in het machtscentrum te participeren. Dit is trouwens het hoofddoel van elke politieke organisatie.

Een aantal kleine, de zogenaamde “ todobere ” partijen en afsplitsingen staan te popelen om een blok te vormen; vooral met de grote partijen.

Het moet een les zijn voor de oprichters van de partijtjes, die het niet door hebben, dat het oprichtenvan een partij minder effect sorteert! Het is slechts verspilling van kapitaal en energieen het zorgt voornamelijkvoor versnippering van stemmen.

De minder sterke partijenbinnen de V-7 , alsook binnen de Megacombinatie zullen proberen om het maximale eruit te halen, want op eigen kracht betekenen ze haast niets!

In de politiek gaat het zondermeer om de kwaliteit, maar vooral om de kwantiteit.Winston Jessurun van DA’91beweert het tegendeel, wetende dat ze niet eens een halve zetel waard zijn en over de ruggen heen van de anderen een zetel binnenhalen.

Het kiezersvolk isnu meer dan ooit politiekbewust geworden en ze willen zelf bepalen wie hun vertegenwoordigers moeten zijn. Zie het voorbeeld van de Saramaccaners, ze willen na enkele perioden van de corrupte M. Jogie nu een andere keuze maken.

Politici en leiders moeten zelf inzien, dat na een lange zittingsperiode hun ideeënachterhaald zijn en velenblijven stekenbij het oude, conservatieveen ze groeien niet meemet de laatste ontwikkelingen.

De NPS en de VHPwerden bevrijdvan hun dictatoriale- en conservatieve leiders, Johan Adolf Pengel, (Jopie)en van Jagernath Lachman ( Jack van Oranje).

Emile Wijntijn (PSV)heeft net als Ronald Venetiaan(NPS) de eer aan zichzelf gehouden en tijdig bedankt!

Dankzij de actie van Bholanath Narain, een moedige strijderwerd Ram Sardjoeverdreven, die de VHPnaar de verdoemenis heeftgeholpen door zijn arrogantie!

Doorontevredenheid werdendoor VHP -prominenten enkele splinterpartijen opgericht, zoals :Naya Kadam (Indra Jawalapersad), de PPP( Atta Mungra),de BVD( Chan Gobardhan / Dillip Sardjoe), later opgesplitst in De Nieuwe Leeuw onder leiding van Dharm Mungra.

Binnen de NPS werd de PNP opgericht door enkele personen met klinkende namen, zoals: Just Rens, Frank Essed, Jules Sedney, André Kamperveen, Hans Prade e.c.De NPS heeft ook drie dissidenten gekend, t.w. Paul Somohardjo, Liesdek Clarke en Charles Lee Kon Fong.

Detraditionele- , conservatieveleiders binnen de Javaanse, ( Jawa ) gemeenschapwillen of kunnen nog geen afstand doen van hun posities.Willy Soemitazorgdevoor een scheuring binnen de KTPI.Het resultaat is dat Oesman Wangsabesariede NSKheeft opgericht.

Paul Salam Somohardjo denktnog niet aan verjonging. Wordt Raymond Sapoen, de ex- voorzitter van dePendawa Lima zijn opvolger, die is voorgedragen om president te worden binnen de logge V -7?

Tenslotte wil ik als een oprechte en neutraleSurinamer enschrijver, datons geliefd land totgrote hoogtekomt!

Roy Harpal

  1. partijen 3
  2. nps 3
  3. opgericht 3
  4. politieke 2
  5. zetel 2