Caricom lidlanden zullen binnenkort diplomatieke missies vestigen in de UAE

Lidlanden van de Caricom zijn door de Verenigde Arabische Emiraten (UAE)uitgenodigd om binnenkort diplomatieke missies te vestigen in de UAE, met als zetel Dubai. Deze uitnodiging is vorige week woensdag aan de ministers van Buitenlandse Zaken van Caricom verzonden door minister of state van de UAE, Reem Ebrahim Al Hashimy, en bekrachtigd door de vicepresident en premier van de UAE, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, op een vergadering in Dubai. Nickolas Steel, minister van Buitenlandse Zaken van Grenada, ondersteunde het voorstel om een diplomatieke post in de UAE te vestigen. Hij verzocht de overige ministers van Caricom om hechtere banden aan te gaan, omdat hij erin gelooft dat de regio pas voordeel hieraan kan hebben als zij als een blok verder werkt. Binnen het raamwerk van de geformaliseerde diplomatieke relaties met de UAE zijn er belangrijke samenwerkingsverbanden reeds afgesloten. Hieronder valt de ondersteuning bij de vooruitgang van de gezondheid, onderwijs, huisvesting en infrastructuur van de Caribische Gemeenschap. Beide regio’s zullen ook culturele programma’s uitwisselen, die Caricom lidlanden de mogelijkheid zullen verschaffen om hun netwerken uit te breiden naar de non-traditionele handelsmarkt, in afwachting op de Expo 2020, die in de UAE gehouden zal worden.
De Expo 2020 zal naar verwachting 25 miljoen bezoekers over een periode van 6 maanden ontvangen en zal 277,000 arbeidsplaatsen creëren. De Caribische Gemeenschap hoopt voordeel te halen uit deze kansen. De ministers van de Bahamas, Barbados, St Vincent, St Kitts, en vertegenwoordigers uit Guyana en Trinidad & Tobago ondersteunden het voorstel. Grenada en de UAE zijn geen onbekenden bij het aangaan van diplomatieke betrekkingen. Grenada en de Bahamas hebben al de basis gelegd voor individuele missies in Dubai. Het is vooralsnog niet bekend of Suriname deel is geweest van deze meeting in Dubai. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was in ieder geval niet op de hoogte van deze meeting. Ook van de uitnodiging om een diplomatieke missie te vestigen in Dubai was Buza niet op de hoogte.

FR

  1. uae 7
  2. diplomatieke 5
  3. dubai 5
  4. caricom 4
  5. vestigen 3