De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) wil dat er een overleg komt tussen de

DEN HAAG - De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) wil dat er een overleg komt tussen de Surinaamse en de Nederlandse ministers Winston Lackin en Bert Koenders van Buitenlandse Zaken (Buza). Lackin is eind deze week in Nederland voor een diaspora seminar van de Surinaamse Ambassade in Den Haag.  

VSN voorzitter Mahin Jankie heeft zondag twee afzonderlijke brieven gestuurd naar Koenders en Lackin. De brief aan Koenders is  verstuurd via het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en die van Lackin door tussenkomst van Lucretia Redan, zaakgelastigde van Suriname in Nederland.

In beide brieven worden de bewindslieden opgeroepen met elkaar in overleg te treden tijdens het bezoek van Lackin aan Nederland. Concreet haalt Jankie in de brief aan dat er moet worden gesproken over een volledige open sky verdrag tussen Suriname en Nederland.

Aan de Ware Tijd zegt Jankie dat ook andere onderwerpen op de agenda moeten komen, indien het gesprek plaatsvindt. Hij noemt de Toescheidingsovereenkomst, de dubbele nationaliteit en het aow- tekort dat Surinaamse ouderen in hun oudedagsvoorziening hebben.

Voor wat de open sky betreft vindt de VSN dat het volledig opengooien van de luchtverbinding tussen beide landen met de meest verregaande vrijheden moet plaatsvinden. Dat houdt in dat vliegmaatschappijen kunnen doorvliegen naar andere bestemmingen dan alleen Amsterdam- Paramaribo vice versa. Als voorbeeld noemt Jankie op een mogelijke vliegroute Frankfurt (Duitsland)- Amsterdam- Paramaribo- Brasilia die dan wel aantrekkelijk zou zijn voor vliegmaatschappijen.

Jankie hoopt dat beide bewindslieden het belang van het voorstel van VSN inzien in met elkaar in Nederland in overleg gaan. 
  1. lackin 5
  2. nederland 5
  3. jankie 5
  4. surinaamse 4
  5. vsn 4