Gemeenschap cayenne protesteert tegen moord 17 jarige tiener

De protesterende menigte stopte voor het hoofdbureau van politie in Cayenne/Frans-Guyana om een signaal te sturen naar de regeringsautoriteiten in het oosterbuurland om het opkomend geweld onder de bevolking in te dammen. (Foto: DRP/Guno Dors)

Een menigte van ongeveer 300 mensen verscheen zondag op de straten van de hoofdstad Cayenne in ons oosterbuurland Frans-Guyana om hun misnoegen te uiten over de houding van de autoriteiten tegen gewelddadige activiteiten in hun gemeenschap.

Een gewelddadige actie van een Braziliaan heeft een zeventienjarige tiener van Cayenne vorige week het leven gekost.

De jongen werd door de Braziliaan neergestoken op het marktplein, waarna de dader het hazenpad koos. Volgens bekomen informatie heeft de voortvluchtige dader door laksheid van de justitiële autoriteiten kans gezien het land uit te vluchten naar Brazilië.

Tijdens de protestmars, waarbij de protesterenden voor enkele minuten stilhielden voor het hoofdbureau van politie in Cayenne, droeg de groep, voornamelijk bestaande uit jongeren, spandoeken met zich mee waarop leuzen stonden als: “Stop Violence” en “Rest in Peace (R.I.P.) Yann” en werd gerechtigheid gëeist.

De naam van het slachtoffer was met rode verf als in bloeddoordrenkt op één van de spandoeken geschreven. Van de zijde van de lokale pers was er veel belangstelling voor deze protestmars, die aantoonde dat het zeventienjarige slachtoffer erg geliefd was onder de bevolking.

Deze protestmars werpt mogelijk een lichtschijn op het terughoudend gedrag dat door de lokale bevolking aan de dag werd gelegd tegenover buitenlandse gasten.

Surinamers die daar vertoefden voor zakendoeleinden en informatieflyers op straat uitdeelden, werden geconfronteerd met een wrange en ongewone koele sfeer. Frappant genoeg werd de protestactie begeleid door politieagenten, die de hoeken van de straten afzetten voor een vlot verloop van deze vreedzame actie. (DRP)

  1. bevolking 3
  2. cayenne 3
  3. protestmars 3
  4. menigte 2
  5. hoofdbureau 2