Herrenbergs ziekelijke dreigementen

Naarmate de verkiezingen naderen, wordt het steeds gortiger met allerlei uitspraken die politici zich denken te kunnen permitteren. U valt zowaar van uw stoel als u bepaalde doemscenario's neigende naar zelfs regelrechte bedreigingen van de staatsveiligheid door uw strot geduwd krijgt. Kotsmisselijk las ik het ingezonden stuk van Henk Herrenberg (de dato 1 februari 2015) op Starnieuws.

Herrenberg probeert in zijn stuk aan te tonen dat VHP-voorzitter Chan Santokhi door zijn uitspraken op de laatst gehouden massameeting van V7 het proces van Dino Bouterse verzwaart. Dino zit in Amerika in hechtenis op verdenking van een aantal strafbare feiten waaronder drugshandel en terrorisme gelieerde activiteiten. Het eerste wat op te merken valt, is dat Dino een recidivist is, iemand die bij herhaling in crimineel gedrag vervalt. In Suriname heeft hij al een jarenlange gevangenisstraf uitgezeten voor drugshandel, illegaal wapenbezit en andere strafbare feiten. Dus we hebben absoluut niet te maken met een koekje. Bovendien heeft Dino zelf een (gedeeltelijke) schuldbekentenis afgelegd bij de justitiële autoriteiten in Amerika. Dus dat de uitspraken van Santokhi zouden kunnen leiden tot een verzwaring van een eventuele veroordeling van Dino Bouterse slaat kant noch wal.

Wat mij nog altijd verbaast, is het feit dat ondanks zijdens het Openbaar Ministerie werd aangegeven dat er een diepgaand onderzoek zou worden ingesteld naar de valse (diplomatieke) paspoorten die Dino Bouterse kon bemachtigen, de zaak in de doofpot schijnt te zijn beland. Dat doet vermoeden dat het criminele circuit die deze zaken mogelijk maakte naar alle waarschijnlijkheid diepgeworteld is in het bestuur. Aangezien het de minister van Buitenlandse Zaken is onder wiens jurisdictie diplomatieke paspoorten vallen, is de handtekening op die paspoorten die van de minister van Buitenlandse Zaken en daardoor het vermoeden alleszins gerechtvaardigd dat de minister ook betrokken is in deze affaire dan wel dat op zijn minst zijn handtekening vervalst is. Doch wij hebben sinds het gebeurde niets meer over deze schandalige kwestie gehoord zijdens de minister zelf. En dan is het uitgerekend deze minister die ons land op de wereldkaart moet plaatsen.

Het andere gedeelte van het bizarre betoog van Herrenberg gaat over een bizarre ‘voorspelling’ namelijk wat hij noemt ‘provoceren van Desi Bouterse’. Herrenberg beschuldigt Santokhi van het provoceren van Bouterse vanuit podia. Wat die provocatie inhoudt of welke woorden van Santokhi als provocerend worden ervaren geeft hij niet. Maar hij zegt wel het volgende ‘Chandrikapersad Santokhi heeft zeker de toezegging gehad dat de Verenigde Staten van Noord-Amerika hem door dik en dun zullen verdedigen. En als Desiré Delano Bouterse weer een coup zou plegen, de USA troepen zal sturen naar Suriname om het land te bezetten.

Met andere woorden er staat Suriname een heuse coup te wachten die gepleegd zal worden door degene die al eerder coups heeft gepleegd in dit land namelijk Desi Bouterse!! Hoe idioot het allemaal anno 2015 ook klinkt , dit is een regelrechte bedreiging van de staatsveiligheid en zou Herrenberg door de Surinaamse Justitie aan de tand moeten worden gevoeld over zijn voorkennis van het plegen van een staatsgreep.

Bovendien gaat Herrenberg een stapje verder door te betogen dat Als dat het lot is dat de Republiek Suriname beschoren is, omdat Srananmans toestaan dat de Noord-Amerikanen ook in ons land komen doen wat ze in vele landen in de wereld al hebben uitgespookt, dan moet het maar. Dan wi no habi kini fo eng. Ziekelijker kon het niet klinken want daarmee geeft naar mijn mening Herrenberg aan dat het onschuldige Surinaamse volk maar het slachtoffer moet worden van een of andere escalatie die onder leiding van Desi Bouterse al dan niet in de vorm van een gewelddadige coup, staat plaats te vinden. En hij doet er een schepje ziekelijkheid bovenop door te stellen: gaan jullie niet lichtvaardig voorbij aan mijn opmerkingen. Ik weet waarover ik praat!!!
Bij zoveel ziekelijke dreigementen bij elkaar kan ik niet anders dan mijn hoofd in opperste verbazing schudden over de gewelddadige inborst van dit soort naar mijn mening zieke geesten die voor het eigen hachje bereid zijn de totale bevolking te slachtofferen en daar ook nog vrede mee schijnen te zullen hebben. Iemand als Herrenberg die in een mega paspoortenzwendel werd genoemd tig-jaren terug, moet maar zijn mond houden over bloedige coups die het volk te wachten zouden staan. En justitie Suriname zou er goed aan doen hem aan de tand te voelen in deze aangelegenheid die waarschijnlijk bedoeld is om opponenten van Desi Bouterse c.s.de mond te snoeren. In een paar reacties op Facebook is het toch zo pakkend samengevat: ‘na lange tijd weer zichtbaar wat ‘Pavlov reflexen’ van een bejaarde 'handelaar in chinezen'. Net stuiptrekkingen! een politieke vogelverschrikker lijkt wel de man!. Kan meneer Herrenberg niet wat 'MEK DENG KON , WE WAKTI DENG PROTESTDEMONSTRATIES' organiseren? (met dank aan Rajiv Akash). Foei toch heer Herrenberg dit is niet uw leeftijd om over gewelddadige coups te praten doch om met uw achterkleinkinderen te spelen met nep wapens. Laat u de politiek voor de veel jongere leiders als Chan Santokhi!

Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram
  1. herrenberg 10
  2. bouterse 9
  3. santokhi 6
  4. dino 6
  5. suriname 5