Werk Mathoera bekroond met vernoeming Sluiskreek Pompgemaal

Het ministerie van Openbare Werken (OW), onder leiding van minister Rabin Parmessar, heeft het initiatief genomen om het Sluiskreek pompgemaal te vernoemen naar het onlangs overleden diensthoofd Ontwateringswerken, Rawinderkoemar Mathoera. Volgens Parmessar, die samen met de zus van de wijlen functionaris het naambord onthulde, is dit de eerste stap om mensen die jarenlang hun bijdrage aan het ministerie hebben geleverd, te eren. Mathoera is op 8 juni 2014 overleden. De functionaris zou tijdens werkzaamheden een beroerte hebben gehad. Hij overleed in de ochtend tussen vier en vijf uur. Volgens de bewindsman is de vernoeming op een professionele manier gedaan, omdat er hiervoor geen vaste regels zijn. Kort na het overlijden van het diensthoofd richtte OW daarom een brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om zodoende te voorkomen dat er stemmen zouden opgaan over het al dan niet in acht nemen van de wettelijke procedures. Volgens Parmessar zou dit erin kunnen resulteren dat de vernoeming door toekomstige ministers zou kunnen worden teruggedraaid. Door zijn inspanningen heeft hij dit kunnen voorkomen en heeft hij tegelijkertijd ervoor kunnen zorgen dat OW nu conform het beleid mag bepalen om kunstwerken te benoemen.

De toestemming voor de postuum huldiging was eind december 2014 al rond. Vanwege de feestdagen en drukte is dit nu pas gebeurd. Voor zover het ministerie heeft kunnen natrekken, is het niet eerder voorgekomen dat een civieltechnisch kunstwerk vernoemd wordt naar een ambtenaar van het ministerie. Volgens de minister was Mathoera dan ook niet zomaar een ambtenaar. Zeer sporadisch komt het volgens hem voor dat een medewerker zich zodanig verbonden voelt met zijn taakvoering. ‘Dag of nacht, zon of regen, diensttijd of niet, werkdag of geen. Mathoera kende het onderscheid niet en was altijd bereid te werken’, benadrukte Parmessar. De bewindsman was zeer verheugd met de opkomst van enkele werknemers van de afdeling.

Mathoera was eerste inwonende beheerder pompgemaal
Voor voorzitter Michael Sallons van de Bond Werknemersorganisatie Openbare Werken en Bond Sluizen en Gemalen was het een zeer bijzondere dag om de plechtigheid mee te maken. Sallons heeft vanaf de indiensttreding van Mathoera in 1983 nauw met hem samengewerkt. De vakbondsman herinnerde de aanwezigen dat Mathoera samen met hem dichtbij het vuur is geweest bij de oprichting van de Bond Sluizen en Gemalen. Mathoera heeft kort ook deel uitgemaakt van het bestuur. Als vrijgezel is hij de eerste inwonende beheerder geweest van het pompgemaal. Volgens Sallons is het overleden diensthoofd ook op hetzelfde terrein gestart met het stichten van een gezin. De vakbondsman heeft ook eerder, als beheerder van de Boomskreek, met Mathoera alias ‘Math’ gewerkt en herinnert de vele ervaringen die hij met hem heeft gehad. Na afronding van de studierichting Elektrotechniek aan het Natuur Technisch Instituut (Natin) trad Mathoera op 16 november 1983 in dienst op de waterbouwkundige afdeling van het ministerie. Op 15 juni 1994 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Ontwateringswerken. Door zijn druk werkschema werd zijn doodsoorzaak veelal gelinkt met de grote werkdruk. Mathoera werd 53 jaar.

FR

  1. mathoera 11
  2. ministerie 6
  3. parmessar 4
  4. werken 3
  5. pompgemaal 3