Maurits Hassankhan, voorzitter Nationale Archiefraad

De Nationale Archiefraad, onder leiding van ex-minister Maurits Hassankhan, is vandaag geïnstalleerd door minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Deze raad zal de bewindsman adviseren over zaken die te maken hebben met het archiefwezen. Na negen jaar is deze raad, zoals voorgeschreven door de wet, geïnstalleerd.

De raad is samengesteld uit deskundigen met diverse achtergronden en specialismen. De Archiefraad bestaat verder uit T. Sitaram (secretaris), E. Loswijk, H.Frankenland, J.Egger, M.Caprino, H.Sijlbing, R.Cumberbatch, I.Lachitjaran, M.Sanrochman, A.Kamtasing en J.Soebhag. De Nationale Archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad is adviserend lid. Hassankhan zei zich vereerd te voelen dat er vertrouwen is gesteld in de deskundigheid van het orgaan. De Nationale Archief Raad zal gelijk met haar werkzaamheden aanvangen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Leilis deed een beroep op de Archiefraad om haar rol bij het stellen van selectiecriteria en het maken van selectielijsten met prioriteit te vervullen. De overheidsorganen hebben een jarenlange achterstand in het overbrengen van archieven naar het NAS. Een reden hiervoor is het ontbreken van selectielijsten die een overzicht moeten geven van te bewaren en of te vernietigen archiefbescheiden. Deze selectielijsten moet voor goedkeuring eerst worden voorgelegd aan de Nationale Archiefraad.

Met de instelling van dit orgaan is aan een belangrijke voorwaarde voldaan die het mogelijk maakt dat overheidsinstanties, zonder enige stagnatie, voorbereidingen kunnen treffen om de selectielijsten van hun organisatie samen te stellen. Leilis benadrukte, dat de Archiefraad niet de positie heeft van toezichthouder en is geenszins een raad van commissarissen voor het Nationaal Archief Suriname (NAS). De Archiefraad is een adviescollege van de minister en rapporteert rechtstreeks aan hem. Het NAS blijft rapportageplicht hebben aan de minister, via de directeur van Binnenlandse Zaken.
  1. archiefraad 6
  2. raad 5
  3. nationale 4
  4. minister 4
  5. zaken 4