Persbericht FSA

FSA heeft meeting met voorzitters samenwerkende politieke partijen

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft op uitnodiging van de partijen op woensdag 10 juni 2020 een bespreking (zoommeeting) gehad met de 4 voorzitters van de samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL respectievelijk de heren Chandrikapersad Santokhi, Ronny Brunswijk, Gregory Rusland en Salam Somohardjo.

De FSA is een a-politieke organisatie en heeft tot doel de belangen van de verschillende agrarische (sub)sectoren te behartigen en een schakel te zijn tussen deze (sub)sectoren en de beleidsmakers.

De FSA heeft in hoofdlijnen haar visie aangegeven aan de politieke partijen, waarbij zij een samenwerking voorstaat tussen de private- en pubieke sector middels een Public-Private Partnership. Aandachtspunten in grote lijnen van de FSA voor de komende periode zijn:

 1. Continering van goed beleid & verdere verbetering hiervan
 2. Versterking van LVV en de opzet van solide instituten (agrarische kamer, productschappen, waterschappen, marketingbureau & trade and business center, agrarische financieringsinstelling) c. Actuele wetgeving met draagvak van de sector
 3. Ruimtelijke planning en een geordend grondbeleid
 4. Identificatie subsectoren en gewassen (nationale voedselvoorziening & gerichte oriëntatie op de internationale markt)
 5. Intensieve exportbevordering met een optimalisatie van de totale value chain (waardeketen)
 6. Certificering van de bedrijven (GAP, GHP, GMP)

De FSA heeft tijdens het gesprek ook actuele issues aan de orde gesteld, zoals:

 1. Ombuiging van het contract van de overheid met de LR group. De FSA heeft in oktober 2019 een memo gepresenteerd met haar visie over de LR deal, waarbij een intensieve betrokkenheid van het nationaal agrarisch ondernemerschap wordt voorgesteld.
 2. Versnelde aanpak en uitvoering van SAMAP ten gunste van de agrarische ondernemers ter vergroting van de productie
 3. Instellen COVID-19 urgentieplan met een ondersteuningspakket en een productiefonds om de negatieve schokken op te vangen, uitstel van aflossingen van leningen en instellen moratorium.

De FSA is van oordeel dat Goed financieel-economisch beleid essentieel is voor goed agrarisch ondernemerschap en wenst een goede samenwerking met de overheid en alle relevante stakeholders. De FSA zal het overheidsbeleid kritisch volgen ter ontwikkeling van de agrarische sector. De voorzitters van de samenwerkende partijen hebben aangegeven de punten aangedragen door de FSA mee te nemen in de samenstelling van het nieuw regeerprogramma.

 1. fsa 10
 2. partijen 5
 3. agrarische 5
 4. voorzitters 3
 5. samenwerkende 3