Agrariërs voeren bespreking met voorzitters samenwerkende politieke partijen

Op uitnodiging van de voorzitters van de vier samenwerkende partijen VHP, ABOP, NPS en PL heeft de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) vandaag via Zoom een meeting gehad, waarin de vereniging in hoofdlijnen haar visie heeft aangegeven aan de politieke leiders. De FSA gaat voor een samenwerking tussen de private- en publieke sector middels een Public-Private Partnership, meldt de organisatie in een persbericht.

De FSA heeft in grote lijnen voor de komende periode de volgende aandachtspunten:
– Continuering van goed beleid en verdere verbetering hiervan
– Versterking van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de opzet van solide instituten (agrarische kamer, productschappen, waterschappen, marketingbureau en trade and business center, agrarische financieringsinstelling)
– Actuele wetgeving met draagvlak van de sector
– Ruimtelijke planning en een geordend grondbeleid
– Identificatie subsectoren en gewassen (nationale voedselvoorziening en gerichte oriëntatie op de internationale markt)
– Intensieve exportbevordering met een optimalisatie van de totale value chain (waardeketen)
– Certificering van de bedrijven (GAP, GHP, GMP)

Tijdens het gesprek heeft de FSA ook actuele issues aan de orde gesteld, zoals:
– Ombuiging van het contract van de overheid met de LR group. De FSA heeft in oktober 2019 een memo gepresenteerd met haar visie over de LR deal, waarbij een intensieve betrokkenheid van het nationaal agrarisch ondernemerschap wordt voorgesteld.
– Versnelde aanpak en uitvoering van Suriname Agriculture Market Acces Project (SAMAP) ten gunste van de agrarische ondernemers ter vergroting van de productie
– Instellen COVID-19-urgentieplan met een ondersteuningspakket en een productiefonds om de negatieve schokken op te vangen, uitstel van aflossingen van leningen en instellen van het moratorium.

De FSA is van oordeel dat goed financieel-economisch beleid essentieel is voor goed agrarisch ondernemerschap. Bovendien willen de agrariërs een goede samenwerking met de overheid en alle relevante stakeholders. De FSA zal het overheidsbeleid kritisch volgen ter ontwikkeling van de agrarische sector.

Volgens de vereniging hebben de voorzitters van de samenwerkende partijen aangegeven, de aangedragen punten mee te nemen in de samenstelling van het nieuwe regeerprogramma.

De FSA is een a-politieke organisatie en heeft tot doel de belangen van de verschillende agrarische (sub)sectoren te behartigen en een schakel te zijn tussen deze (sub)sectoren en de beleidsmakers.

  1. fsa 8
  2. agrarische 5
  3. sector 3
  4. goed 3
  5. subsectoren 3