Kort geding 135 politiemannen aangevangen

Kantonrechter Ingrid Lachitjaran heeft de rechtszaak die een aantal politiefunctionarissen aanhangig heeft gemaakt contra de Staat Suriname gisteren in behandeling genomen. De 135 politieambtenaren voelen zich bij de toelating tot de inspecteursopleiding benadeeld door de korpsleiding. Vanwege het spoedeisend karakter verwees de rechter deze zaak naar een collega. Deze opstand binnen het korps is ontstaan doordat een brigadier van politie, die klaarblijkelijk niet aan de toelatingseisen voldeed, toch toegelaten is tot de inspecteursopleiding. Hij is een brigadier van politie van wie bekend is dat hij de vereiste middelbare schoolopleiding niet heeft afgerond. De betreffende brigadier stapte toen naar de kortgedingrechter om daar zijn recht te zoeken. Daar heeft hij groen licht gehad van de rechter om de opleiding te volgen.
Indien de Staat deze politiefunctionarissen niet toelaat tot de inspecteursopleiding 2014-2016, moet er daarop een dwangsom staan van SRD 100.000 voor iedere dag of keer dat de gedaagde in gebreke blijft of nalaat uitvoering te geven aan hetgeen de rechter bepaald heeft. Dit bedrag kan oplopen tot een maximum van SRD 1.000.000. Dit is de eis van de brigadier. Vernomen wordt dat vanwege het gelijkheidsbeginsel ook een andere brigadier van politie toegelaten is tot die opleiding, omdat zij samen waren voorgedragen door de minister. Als gevolg van deze toelatingen heerst er momenteel ontevredenheid binnen het korps.De advocaat van de gedupeerden, Sadhna Dulam, geeft aan dat er nog geen nadere datum bekend is voor een vervolg van deze zaak. Mr. Patrick Campagne, de landsadvocaat, heeft zich gesteld namens de staat. Op de volgende zitting zullen partijen in de gelegenheid worden gesteld om te pleiten.

Saskia Bandhan

  1. brigadier 5
  2. staat 3
  3. inspecteursopleiding 3
  4. rechter 3
  5. politie 3