DNA dringt aan op dialoog tussen Adhin en BvL

De Nationale Assemblee doet een dringend beroep op de Bond van Leraren (BvL) én minister Ashwn Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling om morgen terug te keren naar de normale situatie. Adhin is geadviseerd zijn kort geding tegen de BvL in te trekken. Tegelijk wordt aan de leraren gevraagd om morgen normaal les te verzorgen, terwijl om de tafel een oplossing wordt gezocht.

De volksvertegenwoordiging vindt dat het belang van de scholieren voorop gesteld moet worden. Het gaat om het derde kwartaal van het schooljaar. De parlementaire commissie van Onderwijs zal morgenochtend een gesprek hebben met de BvL. In De Nationale Assemblee is tijd ingeruimd voor deze kwestie.
Nadat Adhin kort de feitelijkheden van deze situatie heeft aangegeven, werd hij door Guno Castelen (Nieuw Front/SPA), Hesdy Pigot ( Nieuw Front/NPS), Melvin Bouva (Mega Combinatie/NDP) en Diana Pokie (A Combinatie), er op gewezen dat in alle gevallen het beter is als het pad van dialoog wordt bewandeld. Pigot vroeg dan ook dat het kort geding wordt ingetrokken. Hierop zei assembleevoorzitter Jennifer Simons dat daartegenover wel staat dat de leraren teruggaan naar school, terwijl het probleem wordt opgelost.

Castelen merkte op dat ervoor gezorgd moet worden dat deze situatie waar het gaat om vrouwelijke leerkrachten niet uit de hand mag lopen. “We hebben ooit eens gedacht met een rechtszaak een probleem bij de douane op te lossen maar de gevolgen waren onbeheersbaar." Pigot benadrukte de ernst van deze situatie door aan te geven dat 80 procent van het onderwijspersoneel uit vrouwen bestaat en gezien het vraagstuk het liever niet op de spits gedreven moet worden.
Bouva en Pokie vinden het jammer dat het pad van dialoog is verlaten door partijen. Pokie stelt voor het probleem van zwangere vrouwen door te trekken naar de particuliere sector en na te gaan hoe op een juiste manier daarmee om te gaan.
  1. situatie 4
  2. leraren 3
  3. bvl 3
  4. adhin 3
  5. kort 3