Adhin spant kort geding aan tegen BvL

Minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) heeft een kort geding aangespannen tegen de Bond van Leraren en de docenten van het Natuur Technisch Instituut (Natin). Tegenover Starnieuws zegt de bewindsman dat de BvL en de leerkrachten onrechtmatig in actie gaan en de gemeenschap misleiden alsof het ministerie onterecht hun loon inhoudt. “

"Ze schaden het belang van het kind”, zegt Adhin in reactie op een protestactie van de BvL en Natin-docenten vanmorgen bij het gebouw van De Nationale Assemblee. Adhin zegt dat het Minov de BvL vroegtijdig heeft laten weten dat de actie onrechtmatig is, en dat het ministerie geen enkele overtreding heeft begaan met het niet toekennen van overuren voor zwangere vrouwen bij langdurig zwangerschapsverlof. "We hebben via de media die onrechtmatigheid aangegeven en toch reageert de bond er niet op, maar grijpt meteen naar het hoogste middel om te staken; dan wie wil niet in dialoog treden”, betoogt de minister. Hij legt uit dat de BvL gevraagd heeft de inhouding terug te draaien. “Maar er is geen nieuwe regeling, wij volgen strikt de wet op. Maar ze hebben nooit gevraagd om dialoog. Wanneer ze vragen om dialoog is het de dag waarop ze in actie gaan. Zo werkt dat niet”, meent Adhin. “Je kan niet in dialoog en staking tegelijk zijn”. De bewindsman legt uit dat het Minov officieel geen lesurenvergoeding kent. “Dat is een sommatie van je basisloonuren plus extra uren, die extra uren zijn overuren en behoren niet tot het basisloon”, stelt de minister.

Adhin zegt dat er veel verkeerd gaat op het ministerie wat hij nu recht moet zetten. De bemoeienis van de BvL in het beleid van het ministerie gaat volgens hem zo ver, dat die wil bepalen welk beleid gevoerd moet worden. “Dat kan niet. De bond moet zich bezighouden met bondszaken en niet proberen het ministerie op te leggen wat hij wel of niet leuk vindt en waar hij zijn mensen wil inbrengen. Als er belangen zijn die primair geschaad worden, mag de bond opkomen, maar alles in de organisatiestructuur is het ministerie voor verantwoordelijk. Ik tref de dingen aan en ik moet ze corrigeren”, zegt Adhin.

Onbeleefde taal
Adhin is vooral niet gediend van wat hij noemt de onbeleefde taal die BvL-voorzitter gebruikt om zijn misnoegen kenbaar te maken. "Wij krijgen op de dag dat ze in staking gaan een brief die zo ongegeneerd is geschreven, met bedreigingen. Als ik hem persoonlijk uitleg wat er precies gaande is en dat hij ook niet vraagt om dialoog maar terugdraaien van een beslissing, dan krijg ik een reactie van hem die luidt. ‘Wij zijn het er niet mee eens, u hoort nog van ons’, citeert de minister de BvL-voorzitter. "Dus in principe ben je klaar. Abrupt stop je met praten en ga je staken en stuur je op de dag van de staking een brief dat je in dialoog wil gaan”, zegt Adhin.

Vicepresident Robert Ameerali heeft kort voor half drie assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd Adhin de gelegenheid te geven de situatie in het parlement uit te leggen. Al vanaf dat moment waren er vooral bij de leden van de coalitie tekenen dat, dat liever niet moest plaatsvinden. Simons verleende toestemming en vroeg de minister kort en feitelijk de zaak weer te geven, omdat morgen de parlementaire commissie van Onderwijs een gesprek heeft met de BvL. Adhin vroeg echter ruim de tijd om de situatie te bespreken. Het was allang tijd om te schorsen voor de lunch. Simons zei dat de minister na de schorsing aan het woord komt, omdat ook assembleeleden in zullen gaan op de mededelingen. Fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka, merkte nog op dat de minister intussen niet buiten de volksvertegenwoordiging zijn zegje moest doen.

Wilfred Leeuwin
  1. adhin 10
  2. bvl 8
  3. minister 7
  4. zegt 6
  5. ministerie 6