Verkoop 360 ha terrein Commewijne riekt naar corruptie

De verkoop van 360 hectare domeingrond in het district Commewijne heeft volgens parlementariër Mahinder Jogi (Nieuw Front/VHP) veel weg van corruptie. Het terrein behoorde tot de staatseigendommen van de Cultuurmaatschappij Suriname en is verkocht aan de naamloze vennootschap Intertrade Investments. Het terrein is verkocht voor SRD 1.102.901.

Intertrade Investment heeft nu de 360 hectare verkaveld en biedt het te koop aan voor euro 20 per vierkante meter. De verkoop is gedaan door Michael Sjak Shie, die officieel als vereffenaar er voor moest zorgen dat de baten van de cultuurmaatschappij terugkwamen in de boezem van de Staat.
De Surinaamse Cultuurmaatschappij werd opgericht door de Staat in 1907. In 1972 werd de maatschappij omgezet in een besloten vennootschap en kwam deze in particuliere handen, met de Staat als aandelen partner. In 1974 werden alle 600 aandelen overgenomen door de Staat Suriname. In 1999 werd besloten de vennootschap te ontbinden, maar vond er geen vereffening plaats van de baten, die nog bij de besloten vennootschap waren. Om de vereffening te laten plaatsvinden werd toen bij presidentiële resolutie, tijdens de regering-Venetiaan, besloten dat Sjak Shie werd gemachtigd om als vereffenaar op te treden. Carlo Jadnanansingh werd toegevoegd als notaris. Hij trok zich later terug en bleef Sjak Shie alleen over als vereffenaar. De verkoop nu, heeft onder zijn leiding plaatsgevonden.

Groot corruptieschandaal
Jogi zegt dat hier veel vragen beantwoord moeten worden door de regering. Hij merkt overigens op dat wanneer de overheid grond zoekt om haar 18.000 woningen te bouwen dit terrein een mogelijkheid zou zijn voor het woningbouwproject van de regering. Daarnaast wonen er op het terrein ongeveer vijftig gezinnen, al meer dan dertig jaar. Jogi zegt dat wanneer de regering het occupatie probleem wil oplossing, zij hierin een mooie kans voorbij heeft laten gaan. Het verkoopbedrag van iets meer dan SRD 1 miljoen is volgens hem een belachelijk bedrag, als in aanmerking wordt genomen dat de koper nu het terrein verkoopt voor een bedrag van euro 20, per vierkante meter.

Jogi wil van de regering weten, wat de werkelijke positie is van Sjak Shie. Moest hij vereffenen en de baten terugbrengen in de boezem van de Staat? Mocht hij verkopen, heeft hij daarvoor opdracht gehad en van wie?”, vraagt Jogi. Hij wil ook weten hoe de regering de kwestie van de ruim vijftig gezinnen die al langer dan dertig jaar op het terrein wonen zal oplossen, nu het in handen is van particulieren. Jogi vermoedt dat hier sprake is van een groot corruptieschandaal, met sterke politieke invloeden.
  1. jogi 6
  2. terrein 6
  3. regering 6
  4. staat 5
  5. vennootschap 4