Winston Jessurun : “Geen hoera bij opening raffinaderij Kaloti”

Naar verluidt zal Kaloti Suriname Mint House op 20 februari de deuren openen. Kaloti is in de wereld een organisatie die volgens parlementariër Winston Jessurun niet al te positief kan worden bestempeld. Dit zegt de parlementariër naar aanleiding van internationale rapporten. Volgens een rapport van de mensenrechtenorganisatie, Global Witness, heeft Kaloti in 2012 voor meer dan US$ 5 miljard aan “potentieel verdachte” contante betalingen niet gerapporteerd. Het bedrijf heeft zich hiermee, net als in het geval van de “blood diamonds”, schuldig gemaakt aan het witwassen en opkopen van goud dat werd geproduceerd in conflictgebieden in Afrika, waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden bij het produceren van goud.
Al zodanig is de accreditatie van Kaloti op de Londonse en de New Yorkse markt aangehouden. “Wanneer je een bedrijf opzet waarbij je internationaal geaccrediteerd bent, dan heb je een merk op je goud dat geëxporteerd wordt, en dan kan je hetzelfde goud gebruiken als monetair goud. Maar wanneer je niet geaccrediteerd bent, zal het opnieuw geraffineerd moeten worden door afnemers die wel geaccrediteerd zijn. Men is weliswaar bezig met die accreditering, maar het is nog niet zo ver.”
“Wat dat betreft is in de Newmont-overeenkomst opgenomen dat het goud hier geraffineerd zou worden. In de overeenkomst met Newmont is opgenomen dat Newmont haar goud zal laten raffineren bij een London- New York marktgeaccrediteerd bedrijf. Daarom zeggen zij dat zij zullen beginnen met de kleine goudzoekers, omdat ze niet zo ver zijn met de grote bedrijven.”
Het is naar zeggen van Jessurun onduidelijk wat de raffinagekosten van Kaloti zullen zijn. De raffinagekosten zullen vanwege de monopolistische positie van Kaloti, naar zeggen van de politicus, ook invloed hebben op de exportprijs. Wat volgens Jessurun ook nog onduidelijk is, is als Kaloti exportklaar zal raffineren of er in het buitenland weer geraffineerd zal worden. “Raffinage hier en in het buitenland, omdat Kaloti niet geaccrediteerd is”, stelt Jessurun.
“Ik weet niet hoe de overheid daarmee om zal gaan. Er wordt gesproken over een publiek-private samenwerking, maar ik weet niet als dat zo is. Ik weet niet of de Staat aandelen heeft en ook niet of particulieren aandelen hebben. Het parlement heeft geen inzage gehad in de overeenkomst. De minister van Financiën heeft mij wel aangegeven dat Kaloti niet geaccrediteerd is. Door dit aan te geven, heeft hij dus een heleboel problemen erkend. Het is natuurlijk mooi een raffinaderij te openen, die voor een groot deel in buitenlandse handen ligt, terwijl Surinamers gevraagd hadden om een raffinaderij op te zetten, hetgeen steeds geweigerd is onder deze regering. Dan vraag je je wel af hoe genegen men is naar de Surinaamse bedrijven en producenten. Ik schreeuw dus geen hoera bij de opening van de raffinaderij”, aldus Jessurun.

Kavish G.

  1. kaloti 9
  2. goud 7
  3. jessurun 5
  4. geaccrediteerd 5
  5. bedrijf 3