Regering start registratie diaspora kader

De regering heeft de ambassade in Den Haag groen licht gegeven voor de registratie van Nederlandse Surinamers die beschikbaar zijn om zich in te inzetten voor de verdere ontwikkeling van het geboorteland. Dit zei minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken in een toespraak via Skype aan de deelnemers aan het seminar 'How to engage the diaspora for the development of Suriname'.

Deze bijeenkomst werd zaterdag in het Haagse Bel Air Hotel gehouden, op initiatief van de Surinaamse ambassade in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Lackin noemde de registratie de volgende stap, nu de PSA-wet is gerealiseerd. " We hebben de toegang versoepeld en nu moeten we met Nederland bekijken hoe we zo weinig mogelijk muurtjes moeten nemen zodat het ook financieel aantrekkelijk wordt om naar Suriname te komen", zei de bewindsman.

Hoge verwachtingen
Deelnemers aan het seminar moesten extra vroeg uit bed om uit alle windstreken van het land op tijd in het Bel Air hotel aanwezig te zijn. Het seminar begon immers al om 09:00 uur, vermeldde de digitale uitnodiging en minister Lackin zou ons toespreken. Het zou overigens voor het eerst zijn dat een minister van de regering-Bouterse op Schiphol het vliegtuig uitstapt om de PSA-gemeenschap in Nederland op te zoeken. Doorgaans reizen de bewindslieden via Schiphol door naar andere verre buitenlanden als China en India, waar Lackin onlangs was. De teleurstelling was dan ook heel groot toen in de lobby rond zoemde dat Lackin niet aanwezig is, maar ons via Skype zal toespreken. Ook bleek het seminar niet om 09:00, maar om 09:30 uur te beginnen, vermeldde het programma in de conferentiemap. Iedereen ging dan maar netwerken gezien de aanwezigheid van ruim 200 'high potentials' en andere 'key persons' uit de PSA-gemeenschap in Nederland, die elkaar lang niet hadden gesproken.

Roadmap PSA
De Skypeverbinding met Lackin mislukte de eerste keer. Het beeld was uitstekend maar de bewindsman was niet te verstaan. Hij zat weggezakt in zijn grote kantoorfauteuil om op ooghoogte te zijn met de camera van de pc en mogelijk kon de computermicrofoon de spreekafstand niet overbruggen. Het geroezemoes in de zaal nam toe. Maar wie onderbreekt een minister die al meteen na de begroeting in de vierde versnelling zit? Een ingreep was onvermijdelijk. Onze gastheer vervroegde de pauze. Opnieuw een welkom moment om buiten nu met vervroegd bezorgde broodjes en ju d'orange te netwerken. In de herkansing was de minister nu voorzien van een microfoon op de revers en konden we duidelijk horen dat hij wegens drukke werkzaamheden en vermoeid van recente buitenlandse reizen een aanwezigheid in Den Haag moest afmelden. Een gemiste kans, oordeelden vele aanwezigen.

De uitwerking van de toespraak van minister Lackin kregen we in een PowerPoint presentatie van de zaakgelastigde op de Surinaamse ambassade, mevrouw Redan. Er komt een diasporabureau op Buitenlandse Zaken in Suriname. Alle ministeries kunnen aan dit bureau hun kaderbehoefte aangeven. Deze inventarisatie wordt doorgestuurd naar alle ambassades in het buitenland. Die moeten nu een databank gaan aanleggen. De input hiervoor komt uit de PSA-gemeenschap in het betreffende land. Individuen kunnen zich laten registreren met al hun specialismen en vermelden waar en onder welke condities zij zich willen inzetten voor Suriname. Wat opvalt is dat niet de ambassade in Den Haag deze belangstelling registreert. Eerst gaan werkgroepen en vrijwilligers hiermee aan de slag. Daarna gaan kennelijk potentiële kandidaten door naar de database van mevrouw Redan. Waarom kan een potentiële kandidaat niet rechtstreeks in contact treden met de ambassade?

IOM dominantie
Vragen stellen, daar was nauwelijks ruimte voor. Zonde van tijd, moeite en van kosten aangezien de bijeenkomst uniek was door - zoals eerder opgemerkt - de aanwezigheid van een dwarsdoorsnede van het Surinaamse kader in Nederland. Zo gaf de toespraak van IOM-directeur, Lacy Swing, alle aanleiding tot vragen en discussie. Hij kwam met concrete voorstellen om het Surinaamse diasporabeleid inhoud te geven. "Politieke rechten zoals stemrecht, toekenning van de dubbele nationaliteit, mobiliteit bij inzet van kader (brain circulation), handelsmissies, een speciale website en graag meer officiële bijeenkomsten als deze", aldus Swing. Wat vindt Suriname van deze voorstellen? Later kwam nog een IOM-spreker aan het woord en ook nog het hoofd Cluster Migratie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die gaf ons het gevoel vluchtelingen in Nederland te zijn die zich opmaken om naar Suriname terug te gaan. Weer verlieten velen de zaal om buiten te gaan netwerken.

Dit was ook het geval toen de heer Lo-A-Njoe van het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) het woord kreeg. Achteraf bleek dat hij 62 sheets in een PowerPoint had voorbereid om ons de demografie van de Surinaamse gemeenschap in Nederland voor te houden, vervolgens hoe het SIO is ontstaan en wat de organisatie doet en kan betekenen voor het Surinaamse diasporabeleid. Tot tweemaal toe werd het SIO aangemaand vaart te maken. En zo sprongen we van sheet 15 in nauwelijks vijf minuten tijd naar sheet 62.

Karige deelname uit Suriname

Na de tenenkrommende SIO-presentatie moest ik al mijn energie bij elkaar schrapen voor de twee sprekers uit Suriname. De heer Welzijn, voorzitter van de VSB en mevrouw Marica, financieel-directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Toen het niet meteen lukte om de PowerPoint van de heer Welzijn goed te projecteren verliet ik maar ook de zaal. Vooral toen ik zag dat zijn verhaal eigenlijk een standaard presentatie was voor buitenlandse investeerders. Die begint met een overzicht van de kerngegevens van Suriname en dat ons land voor 90 procent bedekt is met tropisch regenwoud. Jammer dat ik mevrouw Marica moest opgeven en jammer dat zij het sluitstuk was van het programma. Gezondheidszorg is een heel belangrijke sector waarin behoefte is aan kader. Buiten in de lobby had ik interessante gesprekken over het wel en wee van Suriname en Surinamers in Nederland. Deelname aan het seminar was daarom niet vruchteloos, met dank aan de Surinaamse ambassade voor het initiatief waarvoor iedereen veel lof en waardering had.

Roy.khemradj@gmail.com
  1. suriname 10
  2. lackin 7
  3. surinaamse 7
  4. nederland 7
  5. ambassade 6