1. vorige
  2. volgende

Lions Club Wanica verzorgt maaltijden voor tehuizen en dak- en thuislozen

Op woensdag 1 juli heeft Lions Club Wanica ‘The Keti Koti Cut the Hunger Chain 2020 project‘ uitgevoerd in de binnenstad van Paramaribo. Ze deed dat op de door het Leger Des Heils Suriname aangewezen locaties.

Sedert haar oprichting heeft Lions Club Wanica (LCW) zich voornamelijk sterk opgesteld voor met name het bestrijden van honger in de samenleving. In dit kader zijn diverse projecten uitgevoerd waarbij er wordt verwezen naar de Feed The Hungry 1, 2 en 3 projecten.

Bij de start van het Fiscal Year 2020 – 2021, waarbij de leiding van LCW in handen zal zijn van de nieuw gekozen board onder leiding van lion president Arun Balgobind, hebben wij gemeend een Kick-Of activiteit te organiseren met de naam ‘The Keti Koti Cut the hunger chain 2020’ in samenwerking met de sociale vrienden club ‘vrienden van Wanica’.

Dit project houdt in, dat er op 1 Juli 2020 200 warme maaltijden en frisdrank verstrekt zijn geworden aan onder andere tehuizen en dak -en thuislozen. De tehuizen die voorzien zijn geworden zijn Huize Ramoth, Rust Huize Emma, kinderhuis Tamara en kindertehuis Elim van de Heer.

Deze activiteit heeft het karakter van fundspending en is ondersteund cq uitgevoerd geworden door de “vrienden groep Wanica” en Lions Club Wanica in samenwerking met het Leger Des Heils.

Het doel van dit project was voornamelijk om dak – en thuislozen en/of sociaal zwakkeren te voorzien van een warme maaltijd en drank om zo een steentje bij te kunnen dragen aan het minimaliseren van honger in onze samenleving en i.h.b. bij deze doelgroep, vooral in deze COVID – 19 pandemie tijd.

Het is overduidelijk dat na de uitvoering van dit project er een enorme armoede en honger leed is in Suriname.

Lions club wanica hoopt ook met dit project de nood tenminste tijdelijk te hebben kunnen minimaliseren en dat anderen het ook in hun hart kunnen zien om hun medemens in nood ook bij te staan. Alleen gezamenlijk kunnen we de strijd tegen honger duurzaam overwinnen.

  1. club 5
  2. wanica 5
  3. the 5
  4. project 5
  5. honger 4